Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Til startsiden
 • Lytt til tekst
 • Endre skriftstørrelse

  For å endre skriftstørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn aker i snøen
Laster...

Bostøtte

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Inntekten din må være så lav at du har problemer med å betale boutgiftene. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte. Inntektsgrensene finner du her.

Fra 2013 er det innført en automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregningen av bostøtte.

Kriterier/vilkår

For å få bostøtte må du og boligen din oppfylle disse kravene:

 • Du må ha fylt 18 år. Hvis du har egne barn, kan du søke selv om du er under 18 år.
 • Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Du må også være registrert på denne boligen i Folkeregisteret.
 • Boligen din må være godkjent for helårsbruk. Det kan ikke være en fritidsbolig. I tillegg må den ha egen inngang og mulighet for å hvile og lage mat.

Du kan ha rett til bostøtte hvis du er student med egne barn eller studerer som del av et offentlig program for arbeidskvalifisering gjennom Nav eller kommunen.

Samarbeidspartnere

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som har all kontakt med deg som søker.

Saksbehandling

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad om bostøtte. Søknadsskjema kan du få fra kommunen eller laste ned fra internett, se lenke under.

Søknadsfrist

Den 14. i  måneden. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

Saksbehandling

Kommunen tar imot søknaden, registrerer den og har den løpende kontakten med deg. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel Folkeregisteret, Ligningsregisteret og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.
Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.
Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer noen endringer. Du må straks melde fra  

 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis husstandens samlede inntekter overstiger inntektsgrensen som er oppgitt i vedtaket
 • hvis det skjer endringer i inntekt og formue

Hvis du ikke gir beskjed om endringer, så kan for mye utbetalt bostøtte kreves tilbake. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Fra 2013 er det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte.

Klagemulighet

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.


Dato opprettet

16.04.2009 13:54:21

Dato oppdatert

17.03.2014 11:49:03

Kontaktinformasjon

Topp