34
MADE IN DRAMMEN
H. Kolderup
Møbelforretning/fabrikk og gulvteppelager i
Nedre Storgate 12, grunnlagt 1900 av tapet-
sermester H. K. som hadde fått sin håndverks-
utdannelse i Drammen og Oslo samt praksis
i verksteder og fagskoler i Berlin, Wien og
London. Fra et ganske lite møbelverksted
opparbeidet forretningen seg til byens og dis-
triktets største i sin bransje. I 1909 ble den
store forretningsgård i Nedre Storgate (Kol-
derupgården) innkjøpt og benyttet til butikk
og lokaler, mens en møbelfabrikk med snek-
ker-, tapetser- og malerverksteder ble etablert
i Nedre Storgate 29. Firmaet utførte også mø-
bler etter egne tegninger, og disponerte mot
slutten av 1930-årene over en samlet gulvflate
på 1.850 kvm. Firmaet hadde egen avdeling
for gulvtepper og møbelstoffer, og leverte va-
rer like til Vadsø og Hammerfest. Gullmedalje
ved Drammensutstillingen 1930. Bedriften
ble ca. 1950 overtatt av tapetsermester M.
Kolderup, som i 1928 avla prøve som tysk
håndverksmester ved Riksfagskolen i Hildes-
heim, og som hadde vært med i firmaet fra
1930. Han ble i sin tur etterfulgt av Håkon K.
ca. 1975. Nedlagt på 1980-tallet.
POB
Kragemo Møbelfabrikk
lå i kvartalet mellom Langes gate og Malling-
gaten der brannstasjonen i dag ligger. Den
fortsatte senere under navnet Dillerud Møbel-
fabrikk, og endelig ble Strømsø Møbelfabrikk
etablert her.
POB
Brødrene Lauritzen
Møbel-, leketøys- og trevarefabrikk i Sch-
wartz gate 33, grunnlagt 1928 av H. og P. L.
Bedriften leverte også brann- og malerstiger,
trapper, dører og vinduer og foretok innred-
ningsarbeider, og beskjeftiget på slutten av
1930-årene 5 ansatte. Ca. 1940 ble bedriften
overtatt av Roald Lauritzen som i 1942 kjøpte
Trævarefabrikken Sylvan (s.d.) og flyttet virk-
somheten dit.
Hagbart Rojahn
Snekkerverksted i Øvre Strandgate 12, grunn-
Mens Guldlistefabriken således ikke repre-
senterte noe stort og langvarig problem for
Rødskog, var det verre med den neste kon-
kurrenten. I 1912 etablerte Rødskogs verks-
mester Olaus Johnsen sin egen bedrift, A/S
Drammens Guldlistefabriker, sammen med
Axel R. Brenna, Sigurd Bryhn og Sverre
Thorsen i den tidligere leketøysfabrikks byg-
ning ved Mads Wiels Plass, Colletts gate 8,
med Johnsen og Brenna som henholdsvis
fabrikkbestyrer og disponent. Fabrikkens
produkter var polerte og forgylte lister samt
speil og ovale rammer, og den beskjeftiget til
å begynne med 15 arbeidere. Bedriften var
den første i landet som tok opp fabrikasjon av
finere rammelister i eik, bjerk og mahogny.
I 1915 ble fabrikken utvidet med høvleri. I
1918 ble også fabrikasjonen av ovale por-
trett- og speilrammer tatt opp, senere kom de
firkantede rammene med hjørne- og sideor-
namenter (Blondelrammer) i skuddet. Disse
rammene hadde utelukkende vært importvare
inntil 1931, da Drammens Guldlistefabriker
som den første i landet tok opp fabrikasjonen
av dem.
Firmaet, som mot slutten av 1930-årene
beskjeftiget ca. 50 ansatte på sin 7 mål store
tomt, hvorav 3.000 kvm var bebygd, solgte
sine produkter over hele landet og eksporterte
ca. 1/3 av dem til England og koloniene. I ho-
vedbygningen var listefabrikken, i en annen
bygning høvleriet og i en tredje ovalverkste-
det, dessuten var det tomter for opplag av tre-
last. Fabrikken hadde også lager i Oslo. Den
fikk gullmedalje ved Drammensutstillingen
1930. Årlig ble rundt 1930 produsert opptil
800.000 m lister og ca. 30.000 ovale rammer.
Rundt midten av 1950-årene var den største
artikkel rammelister, som utgjorde mer enn
50 prosent av omsetningen. Den daglige le-
Rødskogs to konkurrenter i Drammen:
Guldlistefabriken og Drammens Guldlistefabrik
Rødskogs suksess hadde konsekvenser i Drammen, hvor to nye gullistefabrikker spratt frem. A/S Guldlis-
tefabriken ble grunnlagt i 1905 bare et stenkast unna Rødskog, i Stasjonsgaten på Gulskogen, av brødrene
Hjalmar og Martinius Pedersen. De bygget i 1913 nye, store fabrikkbygninger rett overfor Gulskogen stasjon.
Fabrikken, som hadde 27 ansatte i 1914, ble i 1923 solgt til Rødskog Brug & Guldlistefabrik og innlemmet i
denne.
Guldlistefabriken.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...366