7
MADE IN DRAMMEN
Innhold
Forord............................................................................................ 8
Hilsen fra ordføreren................................................................... 10
Til Sydpolen via Drammen. ........................................................ 11
Trelastbyen
................................................................................. 17
Hotvedt Dampsag................................................................ 18
Lie Høvleri. ......................................................................... 23
Rødskog Brug & Guldlistefabrik. ....................................... 26
Guldlistefabriken og Drammens Guldlistefabrik................ 34
Drammens Skifabrikk.......................................................... 36
Nøsted Bruk......................................................................... 39
Verkstedbyen
............................................................................. 53
Drammens Jernstøberi & Mek. Værksted .......................... 55
Brødrene Andersen & Krussand.......................................... 66
Bragernæs Maskinværksted & Metalstøperi....................... 74
Drammens Armaturfabrik. .................................................. 76
H. Th. Refsum..................................................................... 84
100 år med løftekunnskap. .................................................. 89
Drammens Lampefabrik...................................................... 96
Diamant Elektriske Apparatfabrikk................................... 103
Brødrene Andresen Metallvarefabrikk
og Arne J. Andresen Metallvarefabrikk............................ 107
Jørgensen & Knudsen........................................................ 113
SB Verksted....................................................................... 115
Drammen Slip & Verksted................................................ 122
National Industri................................................................ 131
Norsk Kabelfabrik............................................................. 139
Eltek................................................................................... 147
Powec. ............................................................................... 154
Norsk LCD........................................................................ 157
Davis.................................................................................. 162
Norsk Bilproduksjon. ........................................................ 165
Teknisk Isolering............................................................... 166
Birger Næss Plastvarefabrikk............................................ 169
Papirbyen
................................................................................. 173
Papirfabrikkene på Holmen............................................... 176
Holmen-Hellefos............................................................... 179
Jarlsberg Paper Mills......................................................... 181
Historien om matpapiret.................................................... 183
Star Paper Mill................................................................... 186
Drammen Paper Mills. ...................................................... 195
Forenede Papirfabrikker.................................................... 206
Norwegian Paper Mill....................................................... 215
Papirfabrikken Brager. ...................................................... 221
Sunland Papirfabrik........................................................... 224
Buskerud Papirfabrik......................................................... 231
Grønvold Papirfabrikk....................................................... 236
Gulskogen Cellulosefabrik................................................ 239
Lokale leverandører til papirindustrien............................. 245
Den Norske Papirfiltfabrik. ............................................... 247
Drammen Havn. ................................................................ 254
Emballasjebyen. ................................................................ 262
Lyche Konvolutt................................................................ 263
Vopa. ................................................................................. 265
Transparent Emballasje..................................................... 270
Jul-i-Nor. ........................................................................... 275
Gummibyen og annen kjemisk industri
............................... 277
Refsums Gummivarefabrikk. ............................................ 277
Brodahls Gummivarefabrikk............................................. 281
Speil- og glassbyen
................................................................... 283
Drammens Glasværk......................................................... 283
Speil- og glassliperier........................................................ 289
Teglverk, pukkverk og stenhuggerier
. .................................. 291
Tekobyen
.................................................................................. 293
P. Christensen Tricotagefabrik.......................................... 294
W. C. Møller & Drammens Skjortefabrik......................... 304
De forenede skofabrikker.................................................. 308
Calif Skofabrikk................................................................ 314
Grafisk industri
........................................................................ 315
Harald Lyche & Co.. ......................................................... 315
Tangen Grafiske Senter..................................................... 321
Øl- og brennevinsbyen
. ........................................................... 323
J. G. Schwenckes bryggeri................................................ 323
P. Ltz. Aass........................................................................ 324
Chr. Wriedts Bryggeri....................................................... 331
Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
................................... 333
Delikat Fabrikker............................................................... 333
Drammens Is...................................................................... 339
Protan................................................................................. 348
Tyri Fabrikker.................................................................... 357
Alfabetisk fortegnelse over bedrifter......................................... 364
Litteratur.................................................................................... 367
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...366