1 til 10 av 172

Abonner på nyheter fra Drammen kommune

Nedetid for blant annet innsyn og web

Postlister, politiske dokumenter, byggesaksdokumenter og drammen.kommune.no vil ikke fungere i perioder på kvelden onsdag 18. oktober.

Publisert:

Ordfører kommenterer regjeringens forslag til statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett er i hovedsak i samsvar med forutsetningene som ble signalisert i kommuneproposisjonen i vår, og inneholder ingen store overraskelser. Drammen kommune ser ut til å få en vekst i de frie inntekter på om lag 100 millioner kroner, en vekst på 2,8 prosent i forhold til inneværende år.

Publisert:

2. tertialrapport: God økonomistyring

Økonomistyringen i Drammen kommune er samlet sett god. Alle programområdene driftes godt, men det er noen usikkerhetsmomenter. Dette er momenter kommunen selv ikke råder over.

Publisert:

Bli med å forme fremtidens helseknutepunkter

Drammen kommune skal videreutvikle alle byens helse- og omsorgsdistrikt til å bli helseknutepunkt. Møter du opp på nabolagskonferanse, kan du være med på å påvirke hvordan det skal bli. Vi ønsker å høre din stemme, dine ideer og dine ønsker.

Publisert:

Disse vant Visste du at-konkurransen

Årets Europeisk mobilitetsuke ble markert med en Facebook-konkurranse i Drammen. Vinnerne fikk blant annet sammenleggbar sykkel og månedskort på bussen.

Publisert:

Rekreasjonsområde ved Stordammen utbedres

Kalenderen viser tidlig oktober og det er stille ved Stordammen på Konnerud, men for noen få måneder siden var det et yrende liv i og ved dammen.

Publisert:

Fjell 2020 - på rett vei

En underveisevaluering av prosjektet Fjell2020 viser at man lykkes med mye, men det er fortsatt en vei å gå for å nå målet. Folk trives og stolte over å bo i bydelen.

Publisert: