1 til 10 av 272

Abonner på nyheter fra Drammen kommune

Kan kommunens data skape næring?

Hvordan kan kommunens skattekiste av data skape verdi for næringslivet i Drammen? Delta på ideathon i Drammen 16. mai.

Publisert:

Nærmer seg brukonsepter

For tredje gang har teamene som jobber med konsepter for nye bybru og gang-og sykkelbru møttes på Union. Om snaue to måneder skal alle konseptene presenteres for politikerne.

Publisert:

Tone Hødnebø vinner av Triztan Vindtorns poesipris

Tone Hødnebø evner å fascinere på tvers av generasjoner … med sitt lavmælte, men strenge og særegne blikk for å utforske poesiens og språkets betingelser, er hun en stor inspirasjon for unge poeter og skrivende i Norge i dag. Les juryens begrunnelse i sin helhet:

Publisert:

Beboerne på Strømsø har bestemt seg

Friluftsløftet 2018 på Strømsø er ett steg videre. Nå har innbyggerne bestemt hvilke tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2018/19.

Publisert: