Revidert budsjett per 2. tertial 2018 viser før justeringer et netto driftsresultat på 22,1 millioner kroner.

De foreslåtte justeringer viser en resultatforbedring på 33 millioner kroner. Budsjettert netto driftsresultat vil etter dette være 55,9 millioner kroner, om lag 1,1 prosent av brutto driftsinntekter.

Som følge av budsjettert bruk av disposisjonsfond med 63,3 millioner kroner er det likevel rom for overføring til investeringsbudsjettet i samsvar med opprinnelig budsjett på 92,8 millioner kroner.

Tidligere rapporter

Tidligere planer og rapporter om kommuneøkonomien