Frivillighetsprisen for 2017 deles ut tirsdag 5. desember som er FNs internasjonale frivillighetsdag. I år er 28 kandidater nominert til prisen.

Prisen deles ut under en høytidelig markering i Storstua på rådhuset hvor både de nominerte og forslagsstillere er invitert til å delta.

 Her kan du se filmer av et tilfeldig utvalg av de nominerte.

Et tilfeldig utvalg av de nominerte til frivillighetsprisen.

 

- Det frivillige arbeidet står sterkt i Drammen, og for juryen er det veldig hyggelig å få inn så mange gode og verdige kandidater til årets frivillighetspris. Det er utrolig mange som gjør en fantastisk innsats for sine medmennesker og fortjener en stor takk for sitt arbeid. Jeg håper at de 28 kandidatene ser på det å bli nominert til frivillighetsprisen som en stor anerkjennelse av den innsatsen de gjør, sier Kjell Arne Hermansen som er juryleder for frivillighetsprisen 2017

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet.

Juryleder for frivillihetsprisen, Kjell Arne Hermansen.
LEDER: Juryleder for frivillighetsprisen, Kjell Arne Hermansen.

Bredden og mangfoldet i det frivillige arbeidet skal over tid også gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant vinnerne. Prisen kan gis på grunn lag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Her er de 28 nominerte kandidatene til frivillighetsprisen 2017:

 • Anikken Hjelde
 • Drammenselvas Venner
 • Egil Willy Alfsen og Rune Jacobsen
 • Esra Ulku Taymur
 • Evas Matkasse
 • Frivillige ved Villa Fredrikke
 • Frivillige verter på Marienlyst stadion
 • Geirr Kihle
 • Julie Nålby
 • Kattehjelpen Drammen og omegn
 • Kulturverkstedet Akantus
 • Laila Klem Tveten
 • Lola Måge
 • Martine Teigen
 • Mental Helse Ungdom Nedre Buskerud
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Per E. Marheim
 • Per Morten Holmen
 • Pinar Gunaydin
 • Ragnhild Stivi
 • Rina Kamilla Yamamoto
 • Skigruppa i Konnerud IL ved Magne Killingstad
 • Stian Hogerman Andresen
 • Stian Johansen
 • Tor Anker Torgersen
 • Ung leder/Elvevill 2017
 • Vestre Viken Ungdomsråd
 • Yunus Emre Koc

Vinneren av frivillighetsprisen 2017 nomineres som Drammen kommunes kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen i 2018.

Frivillighetsprisen har vært delt ut i Drammen siden 2005. Her finner du oversikten over tidligere vinnere.