Torsdag 7. november blir jubilantene, som har arbeidet i 25- og 40 år, ønsket velkommen til rådhusets storstue av ordfører Tore Opdal Hansen.

Den hyggelige kvelden inneholder tre retters middag og underholdning ved Cathrine Isaksen Bakken og Øyvind K. Sæther. Ordføreren deler ut gaver og medaljer fra Kommunenes Sentralforbund (KS), og rådmann Trond Julin gir kommunens trofaste medarbeidere blomster som velfortjent takk for innsatsen.

40-års jubilantene sammen med ordfører og rådmann
BILDE: Drammen kommunes 40-års jubilanter hedres av ordfører Tore Opdal Hansen og rådmann Trond Julin. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

40-års jubilantene:
Hanne Nyfløt, Solveig Volden, Halvor Harbitz, Ragnfrid Gundersen, Kristin S. Skjelderup og  Odd Sveen.

Ikke til stede: Erik Ingar Kalmo og Tone Haflan.

25-års jubilantene sammen med ordfører og rådmann
BILDE: 25-års jubilantene samlet i rådhuset, og mottar velfortjent takk av både ordfører Tore Opdal Hansen og rådmann Trond Julin.

25-jubilantene:
Grethe Kvarsnes, Sissel Peggy Gram, Hege Kristin Borge, Kari Aass, Birger Øystein Nedberge, Ellen Hagen, Heidi Wold, Evy Anita Pettersen, Grethe Brønstad, Unni Myhro Novak, Else Kristin Tobiassen, Gry Graatrud Bjelland, Astrid Gjertsen, Kari M. Telle, Torill Karlsen, Erling Andre Ødegård, Sølvi K. Grimstad, Helle Løken og Marion Tviberg.

Ikke til stede: Kari Engstrøm, Tina Wurlitzer, Mette Mortensen Andersen, Trine Dahl, Mamuna Sarvat, Kirsti Ravn Larsen, Siv Margrethe Berulfsen, Line Brinck W. Løvstad, Ann-Cathrin Granseth, Lisbeth Dahl, Turid Astrid Hilsen, May-Britt Kvalstad, Mette Nybråthen, Lise Torgersen, Renu Bhandari, Mona Anita Andresen, Tove Gurvin, Liv Schei, Widar A. Tandberg, Karen Olaug Kjøsterud og Janne Skjeldrum Hansen.