I forbindelse med planlegging av nytt sykehus må ABB flytte fra Brakerøya etter 100 års industrihistorie. Drammen kommune har vært opptatt av å finne løsninger, hvor ABB kan fortsette sin virksomhet i Drammen.

Til slutt valgte ABB Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) som utbygger og lokalisering i Kobbervik næringspark, tidligere Kobbervikdalen pukkverk.

Utbygging igangsatt

Denne uka reises det første synlige tegnet seg over bakken, da en tørkeovn med betydelige dimensjoner kommer på plass før stålkonstruksjonen monteres. I november starter ABB montering av øvrig spesialutstyr, som skal inn i bygget. 31. januar 2019 skal de ha flyttet fra Brakerøya og startet sin virksomhet i Kobbervikdalen.

ABBs nye næringsbygg reiser seg
BILDE: Siden mars, den gang med bortkjøring av snø, har det vært stor aktivitet i Kobbervikdalen, som skal huse ABBs nye næringsbygg. Innflytting blir i januar 2019. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Industribygget blir på 3.600 kvadratmeter. I tillegg kommer utelagring, parkeringsplasser og manøvreringsareal for vogntog, i alt cirka 10 dekar tomt. Investeringssummen er cirka 70 millioner kroner.

Ordfører Tore Opdal Hansen og Steffen Waal
BILDE: Fornøyde samarbeidspartnere med ryggen til ABBs byggeanlegg. Ordfører Tore Opdal Hansen og ABBs administrende direktør, Steffen Waal. Etter fellesferien vil fasaden være på plass.

Torsdag 14. juni var det markering av byggestart med ordfører Tore Opdal Hansen, administrerende direktør i ABB, Steffen Waal, samt representanter for utbygger og entreprenør til stede på byggeplassen i Kobbervikdalen.

Tegning av ABB-industribygg
BILDE: Slik blir ABBs nye industribygg seende ut.

Følte forpliktelse

Drammen kommune følte forpliktelse for at ABBs flytting skulle skje så smertefritt som mulig. Kobbervikdalen passet deres behov, og vi håper dere blir veldig fornøyde med beliggenheten, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som er glad for at man sammen har kommet fram til en god løsning for ABB.

Vi er fornøyde både med stedet og samarbeidet. Drammen kommune har vært behjelpelig og det har gått kjapt framover. Det var et ønske fra våre ansatte, som bor i Drammen, om å bli værende i byen, sier administrerende direktør i ABB, Steffen Waal, og ønsker Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) lykke til med byggingen.

Administrerende direktør Bjørn Holm i DKEU takker for tilliten, og er fornøyd med samarbeidet så langt:

Vi er stolte over at dere våget å satse på oss. Dette er en risikosport med knapp tid, men nå er vi ganske rolige og sikre på at vi kommer vel i mål. Etter hvert vil ABB få nye naboer, og det kommer til å bli en flott næringspark her i Kobbervikdalen.

ABB byggestartmarkering med kaffe og taler
BILDE: ABB markerer byggestarten i Kobbervikdalen 14. juni med taler, kaffe og wienerbrød. Utenfor byggebrakka er det støyende byggeaktivitet av dumpere og gravemaskiner, som jobber for fullt.