Sted: Kompetansesenteret, Wergelandsgate 9, 1. etg. møterom Futurum

Illustrasjonsbilde byggesak

Drammen kommune gjennomfører våren 2018 dialogmøter innenfor alle sine virksomheter.
Målsettingen er blant annet at kontakten mellom politikere, innbyggere og brukere av kommunens tjenester, skal gi økt nærhet og kunnskap om erfaringer med kommunens tjenester.

Møtene skal være en arena der bystyrepolitikere har anledning til å føre en samtale med virksomhetens brukere. I tillegg er virksomhetens ledelse til stede for å gi en kort orientering om virksomhetens tjenester, og for å få innspill til utvikling og brukertilpasning av tjenester.

Invitasjon til dialogmøtet med mer informasjon (pdf)