Vil du vite mer om kulturminneplanen og har synspunkter på hvordan vi skal ta vare på kulturminner i Drammen? Kom på åpent møte kulturminneplanen på Marienlyst skole 12. februar klokka 18.00.

Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan ta vare på historien samtidig som byen utvikles videre.

På møtet i aulaen på Marienlyst skole 12. februar deltar ordfører Tore Opdal Hansen. Kommunen informerer om innholdet i planen og det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Du trenger ikke å melde deg på møtet, det er åpent for alle som ønsker å komme.

Om planen

Alle kan komme med innspill på planen. De kan sendes inn på siden for kulturminneplanen på Drammen kommunes nettside.

Les hele forslaget til kulturminneplan: