Innbyggerne kan da snakke direkte med planleggere fra Bane NOR og Norconsult.

Planovergang med tog

De åpne kontordagene arrangeres fra kl.12.00 - 18.00.

  • 16. august: Klubbhuset, Steinberg IF, Steinberg, Nedre Eiker kommune
  • 17. august: Rådhuset, Hokksund, Øvre Eiker kommune

Det gis en generell presentasjon av konsekvenser for Hokksund spesielt kl. 18.00, hvis ønskelig.

  • 21. august: Samfunnshuset, Mjøndalen, Nedre Eiker kommune
  • 22. august: Grendehuset, Ytterkollen, Nedre Eiker kommune
  • 23. august: Scandic Park Drammen, Drammen kommune

15. juni la Bane NOR forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund ut på høring, med anbefalt «Midtre korridor» for strekningen Gulskogen–Mjøndalen og «Søndre korridor» for Mjøndalen–Hokksund. 

Høringsdokumentene og mer informasjon finnes på www.banenor.no/gulhokk og kommunenes hjemmesider.

Høringen på Drammen kommunes hjemmesider

Frist for innspill er mandag 4. september 2017.