12. august ble Drammen kåret til Norges kulturkommune 2019. Avgjørelsen ble kunngjort under Arendalsuka mandag ettermiddag.

Prisen som Norges kulturkommune er innstiftet av og deles ut av Norsk kulturforum. Prisen er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.
I år gikk den gjeve prisen altså til Drammen kommune.
Folksomt foran scenen under Elvefestivalen.
BILDE: Konserter på Gamle Kirkeplass under Elvefestivalen.
Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Tre nominerte kommuner

I år kom det inn svært gode søknader fra sju kommuner. Søknadene var fra Hemne kommune i Trøndelag, Time kommune i Rogaland, Larvik kommune i Vestfold, Radøy kommune i Hordaland, Drammen kommune i Buskerud, Vinje kommune i Telemark, Sarpsborg kommune i Østfold og Kvinesdal kommune i Agder.
Juryen plukket ut tre av disse som finalister, Drammen, Larvik og Sarpsborg. 

Juryens begrunnelse

I arbeidet med å kåre de tre finalistene har juryen vært på utkikk etter kommuner hvor kulturen er en naturlig del av forvaltningen, hvor kulturen er godt forankret hos politikerne og synlig i kulturplaner og generell planlegging gjennom en engasjert kulturpolitikk.
Alle de tre finalist-kommunene satser på kultur i ordets vide forstand, det er rom for mange kulturuttrykk, og juryen ønsker blant annet å trekke frem at kunsten er en tydelig del av finalistenes kulturliv.
Videre er kulturtilbudet i de tre kommunene bredt og mangfoldig. Mangfold og inkludering er et særlig fremtredenen satsningsområde i alle kommunene. I alle de tre finalistkommunene fremstår kulturen som limet i samfunnet.
Folk fra ulike nasjoner presenterer sine land og sververer mat fra hjemlandet.
BILDE: Stort mangfold av kulturer, matretter, boder og folk under Globus-festivalen på Strømsø.

Bevisst satsing

For Drammens del fremhever juryen at kommunen i en årrekke har arbeidet målrettet med å utvikle kommunen og sitt omdømme. Dette er gjort gjennom bevisst satsing på brobygging, byrom og samhold gjennom kultur og mangfold.
-  Dette var en hyggelig nyhet, sier ordfører Tore Opdal Hansen i en kommentar.
- Det har vært arbeidet iherdig i Drammen, over flere tiår, med å utvide og utvikle kulturtilbudet for innbyggerne i Drammen. Vi har skapt unike byrom som danner arenaer for ulike kulturopplevelser. Byrommene innbyr til aktivitet og bidrar til integrering og samhold. Kultur er en brobygger, fortsetter han.
- I Drammen park fikk vi først etablert lekeparken for de minste, som umiddelbart ble en kjempesuksess. Så ble dette fulgt opp med skateparken for de litt større barna og ungdommen. Og i år har vi åpnet den nye seniorparken i samme området. Disse aktivitetsarenaene er også en del av kulturtilbudet, påpeker ordføreren.
- Og så har Drammen etter hvert blitt en fargerik by, i bokstavelig forstand. I stedet for å jakte på taggere har vi inngått et samarbeid med graffitikunstnere. Disse, både norske og internasjonale kunstnere, har satt sitt preg på mange av byens tidligere grå og dystre flater. Fargepalettene har inntatt byen, det gir oss et mer internasjonalt preg og bidrar til å synliggjøre mangfoldet i byen, slår Opdal Hansen fast.
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen blir malt av gatekunstnerne Eric Ness Christiansen (t.h), fra Drammen.
- Ett av våre mål har vært å skape møteplasser der kultur kan fungere som brobygger. Et godt eksempel på dette er mat- og kulturfestivalen Globus, som i løpet av de tre årene den har eksistert har satt et tydelig preg på bybildet, med rundt 20 000 besøkende, sier ordføreren.

Kultur skal være for alle

- I kulturskolen i Drammen har vi et stort mangfold, både i deltakere og kulturuttrykk. Gjennom friplasser og søskenmoderasjon, samt et system for fritak for medlemsavgiften i idrettslag, bekjemper vi fattigdom og utenforskap.
- Dette gir grobunn for mangfoldig rekruttering til kulturlivet. I tillegg har Drammen gratis utlån av idretts- og turutstyr, og to store gratis ungdomsfestivaler. Gjennom programmet «Ung leder» utdanner vi også morgendagens kulturarrangører.
- Gjennom deltakelse og opplevelser skaper vi samhold og lokal identitet. Barn og unge gis muligheter til å følge sine drømmer og utvikle sine talenter. Union Scene har også et åpent lørdagstilbud for barn, som sprudler, spraker, synger og rocker. Union Scene for barn og har blitt en spennende møteplass for alle der barn kan få sine første møter med musikk, teater, kunst og andre kulturuttrykk, avslutter ordfører Tore Opdal Hansen.