Vestre Viken og Drammen kommune gjør avtale om arkitektkonkurranse.

Ordfører og administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll signerer avtalen om arkitektkonkurranse
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll signerer avtalen.

Drammens nye sykehus skal, etter planen, bygges på Brakerøya i perioden 2019- 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal selges. Dette er en del av finansieringen av nytt sykehus på Brakerøya.

115 dekar

Området det er snakk om strekker seg fra Hauges gate til Bergstien og fra det engelske kvartalet til fylkeskommunens eiendom på Hamborgstrøm. Rundt regnet dreier det seg om rundt 115 dekar.

Vestre Viken helseforetak og Drammen kommune er opptatt av å sikre at disse eiendommene får en fremtidsrettet bruk, og har inngått en avtale om å gjennomføre en arkitektkonkurranse. Konkurransen skal omfatte hele det eksisterende sykehusområdet med tilhørende nærområder.

Mange grunneiere

I dette området er det mange grunneiere, hvorav Vestre Viken og Drammen kommune er de største. Men det er også en rekke andre grunneiere, og området må utvikles som en helhet for å sikre et vellykket byutviklingsgrep. Det er tatt utgangspunkt i at arealene skal utvikles med tanke på bolig- og kontorformål, i tillegg til eventuelle offentlige arealer.

Hvordan dette store området utvikles har betydning langt ut over området i seg selv. Én ting er hvilke funksjoner og hvilken type bebyggelse som skal legges hit, men like viktig er hvilken innvirkning dette området skal ha på nærliggende områder og på byen som helhet. Det transformerte sykehusområdet må leve i sameksistens med sine omgivelser, som for eksempel det engelske kvarteret, Biedermeierstrøket og Byparken.

Avsluttes 2019

Partenes intensjon er at arkitektkonkurransen skal gjennomføres i løpet av annet halvår 2018 og avsluttes med evaluering første halvår 2019. Deretter vil Vestre Viken og kommunen avtale videre samarbeid om en egen områdeplan.