Innkjøringen til Aronsløkka skole var smekkfull av forventningsfulle elever onsdag ettermiddag. Statsminister Erna Solberg hadde tillyst et besøk for å få høre om skolens arbeid med tidlig innsats og om lærerspesialistene.

Da den sorte regjeringsbilen endelig kom, var det rene festivalstemningen. Ungene flokket seg rundt den celebre gjesten og hun tok seg tid til å hilse på sitt nysgjerrige publikum.

Vel inne på personalrommet ble hun ønsket velkommen av ordfører Tore Opdal Hansen, som kort fortalte om Drammens satsing på kvalitet i skoler og barnehager. Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal forklarte om strategien «Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet» og om ambisjonene om at alle elever skal nå sitt fulle potensial, før han ga ordet til lærerspesialist Linda Bjugn.

BILDE: Lærerspesialist Linda Bjugn

Hun kunne fortelle om livet i klasserommet, om å se den enkelte elev og om hvordan hun som lærerspesialist arbeider for å realisere målene i «Læringsløp Drammen». Så inviterte hun statsministeren med inn i klassen sin, og her fikk Erna Solberg sjansen til å prøve seg som medelev. Dagens tema var sj-lyden, vi var innom båda sjal og sjørøver for statsministeren bekjente at den verste sj-lyden hun viste var den som er i tjern.


Etter diverse tungegymnastikk var det tid for avreise, og elevene fikk sitt ønske oppfylt – en selfie av klassen og selveste statsministeren.    Tidlig innsats

Staten har gitt føringer om å forsterke innsatsen på 1. til 4. trinn i skolen. Dette er fulgt opp over statsbudsjettet. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å følge opp dette. Parallelt med ekstra ressursinnsats har Drammen kommune over tid satset på systematisk kompetanseheving for de ulike yrkesgruppene i skolen, blant annet gjennom «Norges beste skole» (2010-2014). Tidlig innsats og kvalitet i begynneropplæringen var sentralt i «Norges beste skole».

Dette føres videre strategien «Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet» (2016-2020). Her har Drammen kommune imidlertid ytterligere ambisjoner. Gjennom kvalitetsrammeverket som er presentert i strategien, er det gitt retning for arbeidet rundt visjonen om at barn og unge skal realisere sitt fulle potensial. Skolene legger til rette for god kvalitet i begynneropplæringen, og har kapasitet til å intervenere hvis elever har svak utvikling. Skolen skal ha høye ambisjoner for alle elever.

Lærerspesialister

Drammen er blant de kommunene som deltar i ordningen med lærerspesialister. Ett av målene med ordningen er å utvikle alternative karriereveier for dyktige lærere. Drammen fikk fra starten av tildelt 18 lærerspesialister, og ble dermed den kommunen i Norge som hadde flest lærerspesialister i forhold til antall elever.

Ordningen passet godt inn i kommunens kvalitetsstrategi. Å lære av dyktige kolleger gir over tid større effekt enn vanlige fagkurs og lignende. Drammen startet med lærerspesialister i lese- og skriveopplæring og realfag, som ble organisert i fagnettverk. For skoleåret 2017- 2018 har Drammen fått 23 lærerspesialister, og ordningen er utvidet til også å gjelde praktisk estetiske fag og spesialpedagogisk arbeid.  Dette året har Drammen derfor én lærerspesialist i spesialpedagogikk, to lærerspesialister i kroppsøving, sju i realfag og 13 i grunnleggende lese- og skriveopplæring.