Drammen kommune har god kontroll på driften, og kommunens ressurser forvaltes på en bærekraftig måte.

Oppsummering