Regnskapet for 2017 viser et resultat på 110,2 millioner kroner. Dette kan tilskrives høyere inntekter, lavere utgifter og god kontroll. Kommunens disposisjonsfond utgjør ved utgangen av 2017 vel 541 millioner kroner.

Skole, barnehage og oppvekst

Helse sosial og omsorg

Byutvikling

Kultur, idrett og byliv