Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt var først ute med elektronisk medisinskap, og nå har også Gulskogen og Åskollen tatt dette i bruk. I løpet av 2018 vil alle byens bo- og servicesentre ha både elektronisk medisinskap og elektroniske traller.

1. mars er ansatte, prosjektleder Ole Lindseth fra D-IKT og representanter fra leverandør Vingmed AS samlet foran “medisinrommet” med skap til en verdi av rundt en halv million kroner.  Virksomhetsleder Liv Busland, ansatte og inviterte gjester markerer at Åskollen har fått sitt elektroniske medisinskap med tale, snorklipping, kaffe og kake.

Åskollen med elektronisk medisinskap - snorklipping
BILDE: Siri og Marion er klare til å klippe den røde snora og erklære Åskollen bo- og servicesenters nye medisinrom for åpnet. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Pålitelig og effektivt

Formålet med elektronisk medisinskap er økt kvalitet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen: At riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose på riktig måte og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet.

− Det er moro å arbeide i en kommune som er villig til å satse på ny teknologi, og vi har lært nye arbeidsprosesser for å sikre en trygg legemiddelhverdag her på Åskollen bo- og servicesenter, sier Liv Busland, og takker spesielt prosjektgruppa med Malin Brekke i spissen og Vingmed for godt gjennomført arbeid.

Åskollen elektronisk medisinskap Siri demonostrerer bruken.
BILDE: Siri viser hvordan det elektroniske medisinskapet skal brukes, slik at riktig pasient får rett medisin til rett tid.

Lukket legemiddelsløyfe

Innkjøp av elektronisk medisinskap og elektronisk medisintralle betyr at helse, sosial og omsorg starter på et løp mot en lukket legemiddelsløyfe. All dokumentasjon underveis i prosessen gjøres elektronisk og sporbar. Den lukkede legemiddelsløyfen følger det enkelte legemidlet. Dette er noe helt nytt i kommunehelsetjenestens sykehjem. Og som igjen medfører endring av arbeidsprosesser og rutiner.

Målsettingen er:

 1. Elektronisk dokumentasjon av de ulike prosessene i legemiddelhåndteringen
 2. Redusert lagerbeholdning og mindre kassasjon av legemidler
 3. Etablere nye verktøy for helsepersonell som sikrer en tryggere legemiddelhverdag 
 4. Forebygge misbruk/svinn fra legemiddellageret til eget bruk
Åskollen elektronisk medisinskap til en halv million kroner
BILDE: Medisinskap til en halv million kroner skal sørge for en økonomisk gevinst i form av redusert lager og færre legemidler som må kastes.

Gevinst for brukere, pårørende og ansatte

For brukere:

 1. Riktig pasient
 2. Riktig legemiddel
 3. Riktig dose
 4. Riktig tid
 5. Riktig måte

Pårørende:

 1. Elektronisk dokumentasjon av medisiner tatt og tilgjengelig der man er
 2. Transparent
 3. Trygghet

Helsepersonell:

 1. Færre avvik i forhold til legemiddelhåndtering
 2. Økt trygghet ved legemiddelhåndtering
 3. Forebygge misbruk og svinn
 4. Automatisk narkotikaregnskap
 5. Elektronisk loggføring av alle uttak
 6. Elektronisk bestilling av medikamenter
 7. Forbedret logistikk slik at medisiner er tilgjengelig
 8. God og pålitelig dokumentasjon
 9. Spart tid ved uttak
 10. Rask oversikt over lagerbeholdning

Kommunen:

 1. Bedre kontroll på legemiddelhåndtering
 2. Økt renommé
 3. Framtidsrettet
 4. Bedret bruker- og medarbeiderundersøkelser
 5. Bedre lagerstyring og mindre kassasjon
 6. Redusert kassasjon ved seponering
 7. Mulighet for forskning og utvikling