I 2008 åpnet ordfører Tore Opdal Hansen det aller første nærmiljøanlegget på Svensedammen skole på Konnerud. Siden har Drammen kommune bygget ett til to anlegg hvert år.

Åskollen nærmiljøanlegg Erik Udnæs koster rim av helleristningselgen
BILDE: Prosjektleder Erik Udnæs, Byprosjekter, koster vekk rimet av gummiutgaven av Åskollens helleristningselg før åpningen av nærmiljøanlegget på Åskollen skole. Alle foto og film: Birgitte Simensen Berg

Da Åskollen skoles flotte nærmiljøanlegg ble åpnet mandag 7. oktober er ringen sluttet: alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune, 20 stykker, har fått nye nærmiljøanlegg, som kan benyttes både i skoletida og på fritida.

Åskollen nærmiljøanlegg ordfører Tore Opdal Hansen og rektor Lars Christian Gjøsæther
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen tar den siste sjekken av talen. Både han og rektor Lars Christian Gjøsæther gleder til å åpne det flotte nærmiljøanlegget, som elevene har sett veldig fram til å ta i bruk
Åskollen nærmiljøanlegg ordfører Tore Opdal Hansen taler
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen har en flott talestol i nærmiljøanlegget, der han står med Åskollens kjente symbol: helleristningen av en elg. Originalen ligger ved Åskollen bo- og servicesenter.

Helleristning i gummidekket

– Anlegget ved skolen har et stort klatrestativ, som er hele seks meter høyt og ved siden av er det plassert tre trampoliner. Under klatrestativer og rundt trampolinene er det flerfarget gummidekke. Det er også montert femkanthuske, ei fugleredehuske og ei tradisjonell huske, samt en multisportbane, hvor dere kan ha ulike aktiviteter og ballspill, forteller ordfører Tore Opdal Hansen til de spente åskollenelevene.

– Under planleggingen hadde dere et ønske om sette et Åskollen-preg på området og nå har dere noe ingen andre har og det er “Glassverketfargen” og ikke minst helleristningen som er preget i gummidekket, sier ordføreren og takker alle som har bidratt til det fine resultatet:

– I planleggingen av nærmiljøanlegget har vi fått gode innspill og ønsker fra dere, både elever, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og lærere, og vi håper at alle finner noe dem liker. Det er konsulentfirmaet Cowi som har samlet alle innspillene, tegnet og prosjektert anlegget sammen med Drammen kommunes Vei, natur og idrett og Byprosjekter.

Ordfører Tore Opdal Hansen skjærer over snora.
BILDE: Med bistand av rektor Lars Christian Gjøsæther skjærer ordfører Tore Opdal Hansen over snora for å markere Åskollen nærmiljøanlegg for åpnet.

Ordfører Tore Opdal Hansen og rektor Lars Christian Gjøsæther, som er snorholder, åpner høytidelig anlegget ved å klippe over det røde og hvite sperrebåndet med følgende ord:

– Jeg vil takke alle bidragsytere og gratulere alle i bydelen – og spesielt dere elever og ansatte her på Åskollen skole – med et flott nærmiljøanlegg. Bruk det masse. Herved erklærer jeg nærmiljøanlegget for åpnet.

Og så ble båndet delt i to, og elevene – i fullt firsprang – strømmet til aktivitetsområdet.

Se film, hvor åskollenelever danser og synger BlimE.

Ordfører gratulerer elevene med nærmiljøanlegget
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen er en populær gjest. Her gratulerer han åskollenelevene med nytt og flott nærmiljøanlegg.
Elevene danser og synger Bli med
BILDE: Åskollenelevene gleder ordføreren med oppvisning av dans og sangen BlimE.
Elevene kappløper til lekeapparatene
BILDE: Førstemann til klatrestativet og andre populære lekeapparater. De minste elevene er de første som får prøve det nye nærmiljøanlegget.
De minste elevene får være de første til å prøve det nye nærmiljøanleggets klatrestativ
BILDE: Det seks meter høye klatrestativet er veldig populært, og elevene er høyt og lavt.
Tunnelklatring i klatrestativet
BILDE: I klatrestativet får elevene brukt hele kroppen uten at de tenker så veldig på helsegevinsten. Dette er både spennende og veldig gøy.
Jenter i fugleredehuska
BILDE: Fugleredehuska er ei sosial huske med plass til flere.
Åskollenelever fikk colais
BILDE: Fornøyde elever på Åskollen skole feirer nærmiljøanlegget sitt med is.

Entreprenør Steen & Lund har utført arbeidene. Entreprenøren har jobbet hardt og stått på helt til siste slutt og alt ble helt ferdig på lørdag. Det betyr at ingen har fått prøve anlegget før på åpningsdagen. Totalt har anlegget kostet hele fem millioner kroner.