Alf fra femte klasse og Mathias fra fjerde klasse venter spent på kommunikasjonssjefen fra Røde Kors, Geir Arne Bore. En sjekk på hele 6.189 kroner skal overrekkes hjelpeorganisasjonen.

– Jeg håper pengene kan brukes til å hjelpe barn i andre land som ikke har nok mat, sier Alf.

– Jeg synes pengene bør brukes til kreftrammede barn i Norge, ønsker Mathias.

Åskollenelevene Mathias og Alf
BILDE: Alf og Mathias, 5. og 4. klassinger ved Åskollen skole, ønsker at gavepengene til Røde Kors skal gå til sultne barn i andre land eller kreftsyke barn i Norge. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Guttene forteller at de har vært med på å selge gamle bøker:

– Jeg hadde ingen bøker selv, men har solgt cirka 10 bøker for andre, og det var lett å selge dem, sier Alf, og forteller at elevene har hatt møte. Da kom det mange forslag til hva pengene kunne brukes til. Så ble det avstemming og flertallet ønsket å gi pengene til Røde Kors.

– Det var 28 elever og elevrådet som bestemte at pengene skulle gå til Røde Kors, og bøkene og DVD-ene som ble solgt, var bøker barna ikke lenger hadde behov for. Derfor var det fint at andre elever kunne kjøpe dem, sier avdelingsleder for sjette og sjuende trinn, Ellen Schau, som forteller at boka kostet 10 kroner og DVD-en 20 kroner.

Geir Arne Bore, Røde Kors, forteller elevene om arbeidet de gjør.
BILDE: Kommunikasjonssjef i Røde Kors, Geir Arne Bore, forteller om arbeidet de gjør i land som opplever krig og sult til åskollenelevene, som lytter og har mange spørsmål.

Pengegave til Bangladesh og Somalia

– Det er mange land i krig som er i en vanskelig situasjon, men mest sannsynlig vil pengene gå til Bangladesh i Asia og Somalia i Afrika, forteller kommunikasjonssjef Geir Arne Bore i Røde Kors til elevene som sitter ved et bord på lærerværelset. Bore er kommet til Åskollen skole for å motta den kjærkomne pengegaven.

Film, hvor Geir Arne Bore forteller om Røde Kors.

– Røde Kors er på mange steder i Norge, og i hele verden, forteller Bore, og får elevene til å lytte og stille spørsmål om hjelpeorganisasjonens arbeid.

Filmen viser elevene som lytter til hva Bore forteller om Røde Kors sitt arbeid.

Marcus overrekker gavesjekk til Røde Kors og Geir Arne Bore
BILDE: Elevrådets leder, Marcus, overrekker gavesjekken på kroner 6.189 kroner til Røde Kors sitt arbeid. Geir Arne Bore er en svært takknemlig mottaker på vegne av organisasjonen.

Til slutt er det høytidelig overrekkelse av gavesjekken fra elevrådsleder Marcus til Geir Arne Bore i Røde Kors, og Bore gir et diplom til Åskollen skole som takk for pengegaven.

Diplom fra Røde Kors til Åskollen skole
BILDE: Diplomet fra Røde Kors får nok en fin plass på Åskollen skole. Marcus tar i mot diplomet fra Geir Arne Bore i Røde Kors.