Drammen kommune har lansert et forprosjekt som tar i bruk ulike former for sensorteknologi. Formålet med prosjektet er å høste erfaring med slik teknologi for å innhente og tilgjengeliggjøre data. Badevannstemperaturen ved en del av badeplassene i Drammen blir sentralt i pilotprosjektet.

badevannstemperaturmåling Bragernes strand
Nå trenger du ikke lenger å stikke hånda i vannet for å kjenne cirka-badevannstemparatur.
En sensor gravd ned i vannet gjør jobben for deg og du får eksakt temperatur. Ved Bragernes
strand er det også en sensor i Drammenselva.

Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Planen er å plassere sensorer ute i vannet der folk bader. Temperaturdata fra disse sensorene vil overføres jevnlig, hver time. Disse dataene vil tilgjengeliggjøres på Drammen kommunes nettside.

Sensorene skal plasseres ved fire tjern i marka: Blektjern, Landfalltjern, Vannverksdammen og Stordammen. I tillegg vil det bli tatt målinger ved Sota fjordpark og Bragernes strand.

badevannstemperaturmåling sensor
En Vicotee-boks er gravd ned i vannet. Den måler riktig badevannstemperatur. Fredag ettermiddag ble det målt 17,3 grader i Drammenselva ved Bragernes strand.

Dette innebærer en stor forbedring for badeglade drammensere. I dag avleses badevannstemperaturen én gang per uke og offentliggjøres på kommunens nettsider hver fredag gjennom sommeren. 

badevannstemperaturmåling skilt
I tillegg til temperaturen i vannet, vil det bli tatt målinger av temperatur og UV-stråling på land de samme stedene. 

På alle stedene hvor det foretas slike målinger vil det bli satt opp en QR-kode, slik at de som er der kan scanne den og komme rett til siden hvor dataene er publisert.

Erfaringene fra pilotprosjektet skal brukes til planlegging av fremtidige “smartbyprosjekter”. Dette er med andre ord starten på noe større, og et ledd i Drammen kommunes strategi for å forbedre og forenkle tjenestene for innbyggerne.

Ordfører Tore Opdal Hansen scanner QR-koden og får vite at det er 17,3 i vannet ved
Bragernes strand. (Vannverksdammen har den varmeste temperaturen på 17,5).
Lufttemperaturen
 er 18,4 grader og UV-stråling er 1,5, lav. Målingene ble  foretatt fredag 30. juni.

badevannstemperaturmåling med ordfører