Flytt avfallsbeholdere fra kommunal vei og fortau til privat grunn.

I nærmeste framtid vil beboere i Bragernes sentrum få SMS-varsling med oppfordring om å flytte sine avfallsbeholdere inn på privat eiendom.

Avfallsbeholdere søppelkasser på fortauet Thornegata
BILDE: Med tanke på trafikksikkerhet, framkommelighet og estetikk oppfordres nå beboerne på Bragernes å flytte avfallsbeholderne inn på privat eiendom. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Vennlig SMS-dialog

Drammen kommune ved Vei, natur og idrett, ønsker å komme i “SMS-dialog” med innbyggerne i sentrum av Bragernes, innenfor området fra Konggata-Bergstien-Losjeplassen og ned til Drammenselva.

Senere vil en slik SMS-varsling også sendes til innbyggerne i den sentralen delen på Strømsø.

SMS-en vil oppfordre beboerne i det aktuelle området til å flytte avfallsbeholdere fra kommunal vei og fortau inn på privat eiendom.

Avfallsbeholdere fjernes fra gateplan Per Olav Horne
BILDE: Drammen kommune ønsker “SMS-dialog” med innbyggerne i sentrum av Bragernes, innenfor området fra Konggata-Bergstien-Losjeplassen og ned til Drammenselva. Kontrollingeniør i Vei, natur og idrett, Per Olav Horne, ønsker å bidra med en hyggelig dialog og oppfordring for å fjerne avfallsbeholderne fra kommunal veigrunn.

Trafikksikkerhet og framkommelighet

Dette for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten i nærområdet, da barn og voksne tvinges ut i veibanen, siktsonene blir dårligere, da man ikke ser barn ved utkjørsler bak avfallsbeholder, dårligere framkommelighet for både dem som bruker veien og dem som vedlikeholder veien (i disse tider kan snømåking være aktuelt). 

Forsøpling i bymiljø og estetikk er jo også viktig momenter for å flytte avfallsbeholderne inn på privat eiendom.

Les mer om avfallsbeholder på offentlig vei.