Har du noe tid til overs og kan tenke deg å hjelpe et barn til en bedre hverdag? Da ønsker barnevernet i Drammen å komme i kontakt med deg.

De færreste barna som får hjelp fra barnevernet blir tatt ut av hjemmet. De får hjelp der de bor. 

Barnevernet i Drammen ønsker å hjelpe barn i sitt nærmiljø og ønsker oppdragstakere.

- Vi søker mangfold. Både i form av din bakgrunn og hva du kan bidra med, sier tiltaksutvikler Mette Barth Andersen i barnevernet i Drammen kommune.

Noe å bidra med?

Om dem hun vil komme i kontakt med sier hun:

- Du har overskudd og mulighet til å bistå på kort varsel. Du kan romme et barn i krise, du kan møte et barns uttrykk med forståelse og omsorg og du ser nytten av å ta imot hjelp og veiledning. Du håndterer situasjoner med avvisning og andre dilemmaer som kan utfordre deg. Du har forståelse for barneverntjenestens arbeid.

Ifølge Barth Andersen vil alle som blir med ha frihet til å si nei når de blir kontaktet for oppdrag.

Barnevernet ønsker å knytte til seg oppdragstakere av flere slag, ikke bare beredskapshjem og fosterhjem.

Kom på møte

Dersom du lurer på om du har noe å bidra med, kan du få vite mer om dette på et informasjonsmøte som barnevernet arrangerer.

  • Onsdag 10. oktober 2018 klokka 19 – 21

  • Wergelandsgate 9 i Drammen

Spørsmål?

Kontaktinformasjon: Mette Barth Andersen mobil 408 01 484

Barnehånd i voksenhånd
BILDE: Barnevernet i Drammen ønsker å komme i kontakt med drammensere som kan hjelpe barn i sitt nærmiljø.