Sørbyløkka barnehage kunstnere
Et knippe av kunstnergruppa i Sørbyløkka barnehage: fra venstre Najm, Ciljan, Arn og Sigurd.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

ABC-barna i Sørbyløkka barnehage besøkte i april kunstutstillingen til billedkunstner Marisa Ferreira i Buskerud Kunstsenter. I etterkant har gruppa jobbet med farger, former og forskjellig kunstutrykk. En utstilling av de kreative og fargerike resultatene var ett av høydepunktene på avslutningsfesten til skolestarterne.

Ett annet høydepunkt var det også å få besøk av kunstneren Ferreira i barnehagen torsdag 22. juni, hvor ungene viste med stor iver sine egne kunstverk til kunstneren.

Sørbyløkkakunstnere samlet med kunstneren Marisa Ferreira
Billedkunstneren Marisa Ferreira omkranset av de unge kunstnerne, samt pedagogisk medarbeider Joakim (venstre) og forskolelærer og pedagogisk avdelingsleder Jonny.

Saksestjerne til by av eggekartonger

Femåringen Sigurd sammen med seksåringene Najm, Arn og Ciljan viser rundt i utstillingslokalet fylt med kunst: på gulvet ligger en flott stjerne formet av sakser, på veggene malerier i alle regnbuens farger, egge- og melkekartonger er forvandlet til kunst, planker har fått maling, og flere byggverk av tre og annet materiale reiser seg stolt i rommet.

Sørbyløkka barnehage og kunstneren Ferreira
Kunstneren viser bilder av sine egne verk til barna, som følger interessert med - og barna føler og tenker. Hva skal de selv skape, mon tro?

Ja, dette er så moro at Sigurd har lyst til å dekorere huset sitt med eggekartonger – så får tida vise om det blir noe av. Det blir garantert gatas mest originale hus!

Og så er det barna selv som forteller hva de har følt og tenkt når de skapte sitt kunstverk - her er det Ciljan som forteller kunstneren Marisa Ferreira om sin fargerike veggkunst.

Sørbyløkka barnehage lager kunst