Biblioteket ved Gulskogen skole er fylt med lesende barn på stoler, i sofaer og i trappa. De eldste leser for de yngste, og innenfor rommets lyse vegger blir elevene tatt med ut i verden gjennom ord og bilder. Leselysten er å ta og føle på.

Skolebiblioteket på Gulskogen skole
Gulskogen skoles bibliotek leselyst
Gulskogen skoles bibliotek leselyst
Det er alltid plass til en bokorm. Leselysten står i høysete om du sitter i trappa, på en puff, i en sofa eller på en stol. Gulskogen skoles bibliotek er et godt sted å være og forsvinne inn i bøkenes verden.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Buskeruds beste bibliotekar

Torsdag 6. april bæres det inn et stort verk av billedkunstneren, Hans Normann Dahl, i Gulskogens skolebibliotek. Det skal overrekkes en verdig vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2016, Marit Gautneb. En pris som overrekkes av ordfører Tore Opdal Hansen.  

– Bibliotekprisen tildeles et bibliotek, en organisasjon, institusjon eller enkeltperson som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Buskerud, forteller leder av Norsk Bibliotekforening (NBF) Buskerud, Birger Brynildsen.

Se film med elevenes diktopplesning og Birger Brynildsens prisvinnertale.

– Marit Gautneb får prisen for å ha bygget opp et av landets beste skolebibliotek i løpet av de siste femten årene. Hun har et stort engasjement for barne- og ungdomslitteratur og har hele tiden aktivt formidlet litteratur på skolen. Hun har dratt bøker rundt i klassene og fortalt og lest. Skolebiblioteket tilbyr familielesing til 1.- og 2. klasse for familier som skal lære norsk og fadderlesning der eldre elever leser for yngre. Skolen har et eget bokmanifest, og skolebibliotekarbeidet er en del av leseopplæringen på alle trinn. I februar hadde skolen litteraturfestival med Marit Gautneb som ansvarlig leder. Den omfattende aktiviteten på skolebiblioteket bidrar til at elevene får et positivt forhold til biblioteket, er juryens begrunnelse framført av Hanne Stuve.

Se film med utdrag av jurymedlem Hanne Stuves tale.

Glød og glede

– Vi vil takke Marit Gautneb for en strålende innsats for skolebiblioteket, og gratulere med bibliotekprisen. Hennes arbeid har betydd mye for språkutvikling for elever med innvandrerbakgrunn og bidratt til samhold og helhet i en 1 til 10-skole. Hennes dedikerte innsats har hatt stor betydning for elevenes forhold til litteratur og språk, sier Drammens ordfører Tore Opdal Hansen, og overrekker et fargerikt bilde av Hans Normann Dahl.

Elevrådet takker sin avholdte bibliotekar, før rektor Randi Nysæther takker med noen velvalgte ord:

– Heldig er den skole som har en bibliotekar med slik enorm entusiasme. Det er stor stas at vår skole og vårt bibliotek har fått pris. Og tusen takk for den glød og glede du formidler til elevene ved at du velger bøker med omhu.

Se film fra vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2016, skolebibliotekar Marit Gautneb.

Bibliotekprisen for Buskerud 2016 til Marit Gautneb
Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2016, Marit Gautneb, til venstre. Rundt bildet av Hans Normann Dahl ses Birger Brynildsen og Hanne Stuve, begge fra NBF Buskerud og ordfører Tore Opdal Hansen.