Torsdag 15. november er det fullt av inviterte gjester fra Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune i Tamburparken, som ender i fotgjengerfelt over den nye firefelts Bjørnstjerne Bjørnsons gate. I tillegg er det en fotgjengerundergang.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate med fylkesordfører og ordfører
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesordfører Roger Ryberg er svært fornøyde med den nye firefelts Bjørnstjerne Bjørnsons gate med sin gode framkommelighet for både bilister, gående og syklende. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Bjørnstjerne Bjørnsons gate har lenge vært en flaskehals og en uferdig del av sentrumsringen i Drammen. Øvre Sund bru og Kreftings gate er bygget med fire felt, men Bjørnstjerne Bjørnsons gate med to felt på strekningen Telthusgata-Tamburgata har skapt mye kø. Nå er det historie, da veien har fått fire felt fra Øvre Sund til Bangeløkka.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate feiret i Tamburparken
BILDE: Fotgjengere venter på grønt lys. I bakgrunnen er det veifest i Tamburparken med representanter fra Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Bedre framkommelighet for alle trafikanter

– Gata er utformet helt i tråd med mål for Buskerudbyen med god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Framkommelighet er viktig for bilistene, men det er også lagt godt til rette for både gående og syklende, understreker fylkesordfører Roger Ryberg, og legger til at ny teknologi i lyskryss og prioritert framkommelighet for bussene er også en viktig del av prosjektet.

Om noen år vil Bjørnstjerne Bjørnsons gate via Kreftings gate henge sammen med ny tilfartsvei vest og ny konnerudnedføring. Da blir Bjørnstjerne Bjørnsons gate innfallsporten til sentrum både fra sør og fra vest, og kanskje den viktigste transportåren i Drammen sentrum.

krysset Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Knoffs gate
BILDE: Biltrafikk i fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate på vei til og fra Strømsøbrua og Bangeløkka.
Krysset Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og Knoffs gate
BILDE: Biltrafikken flyter fint sett fra krysset Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Knoffs gate.

Byaksen er fullført

– Oppgraderingen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil gi positive ringvirkninger i årene som kommer. Det blir en betydelig byutvikling i området Tangen med både boliger og arbeidsplasser, og det nye veianlegget vil lette adkomsten til disse områdene, mener ordfører Tore Opdal Hansen.

– Oppgraderingen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate fullfører ringveien rundt sentrum, selv om vi fremdeles har igjen en flaskehals over Strømsøbrua og Holmenbrua, sier ordføreren, og legger til at dagens firefeltsåpning fullfører byaksen fra Bragernes kirke til Marienlyst med god framkommelighet også for gående og syklende.

Ordfører Tore Opdal Hansen avslutter sin tale med å gratulere alle drammensere og samarbeidspartnerne i fylkeskommunen og Statens vegvesen med det etterlengtede veianlegget på Strømsø.