10. - 12. august kan du krepse i Blektjern. Barn under 16 år kan krepse gratis.

Årets krepsing i Drammen er begrensa til Blektjern. Etter rehabilitering av Landfalltjern og Kloptjern må krepsebestanden få tid til å ta seg opp igjen. Derfor vil det ikke være tillat å krepse i disse to vannene.

3 dagers fiske

Krepsefisket er begrenset til 3 dager:

 • Start: fredag 10. august klokka 06 00
 • Slutt: søndag 12. august klokka 24 00

Gratis for barn

Krepsingen er gratis for barn under 16 år, som ikke trenger fiskekort. Alle over 16 år må kjøpe fiskekort.

Her kjøper du fiskekort

For å fiske må du kjøpe fellesfiskekort for Finnemarka. Du kan velge mellom døgnkort til 60 kroner eller tredøgnskort til 90 kroner. Kort får du kjøpt på nett: inatur.no

Regler for krepsingen

 • Krepsing er kun tillatt fra land ved bruk av åtepinne eller ved plukking i strandsonen. Dersom du bruker åtepinner er det bare lov med maksimum tre pinner per person.
 • En person har bare lov å fange 30 kreps i døgnet.
 • Det er ikke lov å bruke teiner eller ruser. Det er heller ikke lov å bruke froskemannsutstyr eller våtdrakt, eller båt.
 • Under krepsingen er det tillatt å bruke lyskilde med inntil 4 transistoebatterier plassert i stavlykt eller knyttet til hodelykt  - for eksempel orienteringslykt.
 • Krepsepest og fiskesykdommer kan spres med åtefisk. Derfor er det viktig at all åtefisk fra annet vassdragsområde har vært dypfryst før bruk.
 • Minstemålet for krepsen du har lov å fange er 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen. Alle andre krepser skal straks settes ut igjen.

Rapporter fangsten

Vi oppfordrer alle som krepser i Drammen om å sende inn fangstresultene til Drammen og omlands fiskeadministrasjon (DOFA). Informasjonen bruker DOFA og kommunen til å lage en bedre forvaltningen av krepsebestanden i Drammen.

DOFA ønsker å vite:

 • Antall kreps
 • Lengde på krepsen
 • Hvilket åte du brukte
 • Datoene for fangst
 • Ditt inntrykk av bestanden og måten krepsefisket ble gjennomført på

Infoen sender du på epost til

Rødlista kreps

Ferskvannskrepsen edelkreps, som er den krepsearten vi finner i Drammensmarka, er en 
rødlistet art både i Norge og internasjonalt. Edelkrepsen er spesielt truet av den amerikanske krepsearten signalkreps.

Signalkrepsen har vært satt ut og spredd seg videre til en rekke vassdrag. Signalkrepsen har med seg sykdommen krepsepest som vår hjemlige edelkreps er forsvarsløse mot.

Spørsmål?

Drammen kommune, ved natur- og landbruksforvalter Widar A. Tandberg på 
telefon 32 04 64 26 eller 970 11 564.

Drammen og omlands fiskeadministrasjon (DOFA) Trond Haavelsen, på telefon 958 99 250.