Myrsetervollen søndag 19. august kan du lære om kulturlandskap, lokalhistorie, planter og fine blomster. Og ikke minst være med å gjør noe aktivt for det biologiske mangfoldet. Du kan lære å slå med ljå og andre gamle teknikker for å høste fòr. Ta gjerne med familien.

  • Hvor: Myrsetervollen, ca. 1,5 km nord for Landfalltjern.
  • Når: Søndag 19. august klokka 11 30 til ca. klokka 16 00.

Oppmøte på Landfalltjern på parkeringsplassen ved demningen klokka 11 30.

Det er en 1/2 times gange til Myrsetervollen.

Myrsetervollen
BILDE: Eng på Myrsetervollen

Dette skjer

Slåttedagen er et samarbeid mellom Drammen kommune, Naturvernforbundet i Drammen og Drammen Historielag.

Drammen kommune vil fortelle litt om slåttemark og naturmangfold, mens Drammen Historielag vil forteller om historien i området.

Resten av dagen er det slåttedugnad. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å delta. Vi skal slå enga med ljå og rake bort det som er slått.

Vi vil også fjerne oppslag av småtrær rundt enga. Her har du anledning til å lære noen av de gamle teknikkene som er i fare for å gå i glemmeboka og som er så viktig for å bevare kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.

Du kan ta med egne redskaper

Vi har en del utstyr å låne bort, men hvis du har ta gjerne med arbeidshansker, liten sag/greinsaks, ljå, rive eller bryne for å slipe ljåen med.

Husk matpakke

Ta med matpakke og noe å drikke. Vi står for kaffe og en kakebit.

Myrsetervollen

Myrsetervollen har flere åpne voller som en gang var en del av setra Myreseter. Både gården Landfall og gården Myre har brukte området som seter (derav navnet Myreseter).

Det bodde folk på setra helt frem til begynnelsen av 1900-tallet. Vollene har blitt brukt til beite også etter den tid.

I dag finner du sporene etter den gamle Myresetra i tuftene fra de tidligere bygningene og i vollene med blomstereng som er typisk for gammel ugjødsla beite- og slåttemark.

Vollene står i fare for å gro igjen med skog. Gammel ugjødsla beite- og slåttemark i god hevd har blitt mindre vanlig i takt med moderniseringen av landbruket. Dermed blir også de artene som er sterkt knyttet til den typen eng mer sjeldne.

Sjelden naturtype

Slåttemark er en av de mest artsrike og mest sjeldne naturtypene vi har i Norge. I 2011 vedtok Kongen i statsråd at «Slåttemark» skal være utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.

Myrsetervollen ligger på Drammen kommunes grunn og kommunen samarbeider med frivilligheten for å holde området i hevd.