Booke skolelokaler
Gymsalen på Åskollen skole

Her er den nye bestillingsordningen  

Bystyret er opptatt av å legge forholdene til rette for frivillig arbeid, og har vedtatt en frivillighetspolitisk plattform som er retningsgivende for kommunens virksomhet.

I den frivillighetspolitiske plattformen står det; blant annet:

”Kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet.”
 
Til nå har betjeningen av utlån på skoler vært en manuell rutine. Det har vært nødvendig å kontakte skolene for å bestille lokaler og å møte opp i skolenes åpningstid for å signere kontrakt og hente nøkler.

For å forenkle disse prosedyrene, både for brukerne og for skolene, er det nå utviklet et bookingsystem for lån av skolelokaler på nettet.

Bookingsystemet har vært gjennom en testfase hvor fire skoler har fungert som piloter.

Anja Bratland fra Åskollen skole har vært tett på utviklingen i prosjektet.

- De fire utvalgte skolene åpnet for booking på nett 1. mars, forteller hun.

- Vi sendte lenken til bookingsystemet til brukere vi kjenner. Så meldte vi inn navnene på disse brukerne til prosjektledelsen som har intervjuet en del av dem.
Slik fikk også brukerne anledning til å gi innspill til å gjøre online booking så enkelt som mulig, fortsetter hun.

- Nå får skolene e-postvarsel automatisk fra systemet hver gang en booking er foretatt. Slik kan vi til enhver tid ha oversikt over når ulike lokaler er opptatt, uten at vi behøver å oppdatere utlånskalenderen, forklarer Bratland.

Anja Bratland ønsker brukerne velkommen.

Rektor ved Danvik skole, Inge Wergeland, har vært prosjektleder fra skolene:

- Så langt har vi gjort gode erfaringer og bookingsystemet fungerer etter hensikten, sier han.

- I testperioden har de fire skolene hatt i alt 373 bookinger, fordelt på 50 brukere. Det har ikke vært mange spørsmål fra brukerne underveis, så systemet er ganske selvinstruktivt. Det er enkelt for brukerne å se når ulike lokaler er ledige. Lenke til bookingordningen finnes på hovedsiden på nettet til hver enkelt skole. 

- Online booking er nå tilgjengelig for alle skoler og all bestilling av skolelokaler skal heretter gå gjennom bookingsystemet.

Én manuell rutine vil allikevel opprettholdes, siden det fortsatt er nødvendig å møte opp på skolen for å få nøkkel til lokalene.

Lån av skolelokaler er gratis for frivillige organisasjoner, men ikke for kommersielle aktører.

Silje Bjørge er frivillighetskoordinator i Drammen kommune:

- Tilgjengelige lokaler er viktig for frivilligheten i kommunen. Det har mange lag og foreninger gitt oss tilbakemelding om, blant annet da den frivillighetspolitiske plattformen ble utarbeidet. Kommunen ønsker å ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivilligheten i kommunen, og den nye bookingløsningen er et veldig godt eksempel på det, sier hun.   

- Skolene skal være aktivitetssentre for bydelene sine; og en viktig forutsetning for gode nærmiljøer i hele byen. Det er allerede mange som låner skolelokaler på ettermiddager og i helger, men nå blir det enda lettere å finne rom til for eksempel møter i lag og foreninger, fritidsaktiviteter for barn eller kurs osv, avslutter Silje Bjørge.