Bragernes kollektivknutepunkt er et sentralt og viktig tiltak for Drammen og alle innbyggerne innenfor området, som inngår i Buskerudbyen-samarbeidet.

Bragernes kollektivknutepunkt ordfører taler
Ordfører Tore Opdal Hansen foretar den offisielle åpningen av Bragernes kollektivknutepunkt torsdag 29. juni. Den ligger praktisk til vis a vis Brakars kundesenter.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

– Nå åpner vi fase én, som ligger langs Øvre Strandgate. Her har vi bygget nye bussholdeplasser, hvor bussene vil bruke fra 21. august. Og hele gata er bygget om med nye brede fortau. Og sist, men ikke minst har vi bygget en ny del av elvepromenaden som inngår i Sigurd Christiansen promenade – en bred og fin gang- og sykkelvei langs elva. Det er også en bryggeløsning med mulighet for tilkobling av vann- og strøm til småbåter, sier ordfører Tore Opdal Hansen under den offisielle åpningen torsdag 29. juni.

Bragernes kollektivknutepunkt busspassasjerer
Busspassasjerene Herborg og Tutta må vente til 21. august for å ta bussen fra elvekanten.

Hvilken oppgradering er foretatt?

Fase én av prosjektet for nye Bragernes kollektivknutepunkt har en budsjettert prosjektkostnad på 48 millioner kroner og her inngår blant annet:

- Gang-/sykkelvei på brygge, cirka 780 m2

- Peling for brygge: 54 stykker peler til fjell

- Betongelementer: 460 tonn.

- Plasstøpt betongdekke og konstruksjoner: 310 m3

- Bussholdeplasser med underliggende betongplate

- Utskifting/etablering av sluk

- Oppsetting av to lehus på bussholdeplass

- Ny belysning

- Nytt signalanlegg i krysset med St. Olavs gate

- Nytt rekkverk på mur og ved ramper fra brygge

- To stykker uttak for vann og strøm på brygge.

- I gangsonene på fortau er det etablert snøsmelteanlegg på begge sider av Øvre Strandgate

Bragernes kollektivknutepunkt blomsterbed

Bragernes kollektivknutepunkt Haaning og Fevang spaserer
Fredrik Haaning og Ole Andreas Fevang promenerer på den nye gang- og sykkelveien nedenfor bussholdeplassen. Her kan også båter ankre opp.

Trafikkert og sentralt knutepunkt

Bragernes kollektivknutepunkt er ett av de største og mest trafikkerte kollektivknutepunktene i Drammen og Buskerud, da det er mange lokale og regionale bussruter som har holdeplass her. Drosjene har egen holdeplass med mye trafikk døgnet rundt, og betydelig mest nattestid i helgene. Nedre del av torget, den såkalte Kubikken, er også et viktig samlingspunkt for motorsykkelfolket. I tillegg skal torgområdet være et attraktivt sted for gående, syklende, handikappbilister og det lokale næringslivet.

I planene for Buskerudbypakke 2 legges det opp til en kraftig forbedring av busstilbudet i regionen. For å oppnå dette er det behov for å oppgradere kapasitet og standard for bussknutepunktet på Bragernes. Nedre del av Bragernes torg og tilstøtende veier og områder må oppgraderes for å gi kapasitet til betydelig flere bussavganger enn i dag – inntil 50 prosent økning.

Totalprosjektet Bragernes kollektivknutepunkt omfatter

Fase én som nå er åpnet:  

  • ombygging og breddeutviding av Øvre Strandgate (bussholdeplass) og Sigurd Christiansens promenade, inkludert bryggeanlegg for gående og syklende langs elva

Fase to:

  • ombygging av St. Olavs gate
  • ombygging av Øvre Storgate
  • total ombygging av Nedre Bragernes torg 

 

Fase to av arbeidene inngår i en egen entreprise som det skrives kontrakt på i disse dager. Planlagt oppstart er rett etter Elvefesten i august. Første del av arbeidet starter med ombygging av St. Olavs gate og krysset mellom Bybrua og Øvre Strandgate.

De første arbeidene skal være ferdigstilt i november 2017. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt senhøsten 2018.

Hovedfinansiering av prosjektet har vært – og vil være – statlige “belønningsmidler” som stilles til rådighet via Buskerudbyen. I tillegg har Drammen kommune bidratt med finansiering og forskuttering av midler. 

Samlet kostnad for etablering av det nye kollektivknutepunktet på Bragernes er budsjettert med i overkant av 120 millioner kroner.

Se film fra åpningen av Bragernes kollektivknutepunkt.

Ordføreren er klar til å stige på bussen til Konnerud, men bussen går ikke før 21. august.
Bragernes kollektivknutepunkt ordfører stiger på bussen