Nedre Bragernes torg skal omgjøres til et mer funksjonelt og estetisk torg. Det hele skal være ferdig i slutten av oktober 2018.

Ombygging av kollektivknutepunktet på Bragernes torg er delt inni to delprosjekter. 

Den første etappen, som sto ferdig i juni 2017, gjelder opprustingen av Øvre Strandgate til en bryggepromenade. Sigurd Christiansens promenade er blitt forlenget mot Bybrua.

I dag er det et kollektivknutepunkt og en bryggepromenade som er flittig i bruk. Brygga fungerer også som gang- og sykkelforbindelse til undergangen av Bybrua.

Etappe nummer to av prosjektet går ut på å oppgradere kollektivknutepunktet rundt Bragernes Torg, ombygge nedre Bragernes Torg og deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate.

Bragernes torg er ett av de viktigste kollektivknutepunktene i Buskerud, men mangler kapasitet til å håndtere den forventede økningen i busstrafikk. Oppgradering av holdeplassene på Bragernes torg er derfor helt nødvendig for kunne tilby alle de reisende tilfredsstillende fasiliteter i fremtiden.

Mye arbeid er allerede gjort, og innen utgangen av oktober 2018 skal området ha fått helt ny drakt.