Nedre Bragernes torg skal omgjøres til et mer funksjonelt og estetisk torg. Det hele skal være ferdig i slutten av oktober 2018.

Ombygging av kollektivknutepunktet på Bragernes torg er delt inni to delprosjekter. 

Den første etappen, som sto ferdig i juni 2017, gjelder opprustingen av Øvre Strandgate til en bryggepromenade. Sigurd Christiansens promenade er blitt forlenget mot Bybrua.

I dag er det et kollektivknutepunkt og en bryggepromenade som er flittig i bruk. Brygga fungerer også som gang- og sykkelforbindelse til undergangen av Bybrua.

Etappe nummer to av prosjektet går ut på å oppgradere kollektivknutepunktet rundt Bragernes Torg, ombygge nedre Bragernes Torg og deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate.

Bragernes torg er ett av de viktigste kollektivknutepunktene i Buskerud, men mangler kapasitet til å håndtere den forventede økningen i busstrafikk. Oppgradering av holdeplassene på Bragernes torg er derfor helt nødvendig for kunne tilby alle de reisende tilfredsstillende fasiliteter i fremtiden.

Mye arbeid er allerede gjort, og innen utgangen av oktober 2018 skal området ha fått helt ny drakt.

Her kan du lese mer om det som skjer på torget.

Nye bragernes torg slik det skal bli i oktober 2018.
ILLUSTRASJON: Slik vil Bragernes Torg se ut når arbeidet er ferdig.