Glade barnestemmer, raske føtter og ballek fyller den splitter nye flerbrukshallen til Brandengen skole. Nå vil hallen innvies litt eller litt, og 13. juni blir det offisiell åpning av hallen.

Fram til i dag har 555 skoleelever hatt en trang tilværelse i liten gymsal i skolebygget fra 1914 og en større tumleplass ute på Tegleverkstomta.

Brandengen flerbrukshall oversiktsbilde
BILDE: Flerbrukshallen er allerede i bruk av ivrige elever, som tester ut forskjellig ballspill. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Den nye flerbrukshallen med stor takhøyde og en håndballbanes størrelse gjør alt både enklere og triveligere for både elever og lærere, samt foreningslivet i nærområdet. Hallen fylles garantert med aktivitet fra tidlig morgen til sene kveld.

Brandengen flerbrukshall ordfører taler
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen gratulerer elever og lærere ved Brandengen skole med en flott flerbrukshall, og ber alle ta godt vare på nyinvesteringen til nesten 63 millioner kroner.
Brandengen flerbrukshall med inviterte gjester
BILDE: Rektor Gro Tveten viser ordføreren med politikerkolleger, kommunale ansatte og representant fra Skiold rundt i flerbrukshallen.

– I 2018 startet byggearbeidet, og flerbrukshallen med aktivitetsrom, garderober og lager er tilpasset kravene fra Kulturdepartementet. I tillegg inneholder hallen to klasserom og to grupperom, kjøkken og rom for sosiale aktiviteter, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som har tatt med seg en politikerdelegasjon for å befare den nye hallen.

–  Byggeprosjektet ble bestilt av bystyret i 2015 etter at skolebehovsanalysen fra 2014 signaliserte en betydelig økning av antall elever på Brandengen skole i årene framover.

Flerbrukshallens bruttoareal er 2.400 kvadratmeter med en investeringsrammen er på 62,9 millioner kroner, legger ordføreren til, og følger med glede rektor Gro Tveten på befaring rundt i den lyse og praktiske hallen.

Brandengen flerbrukshall Morten Hansen fra Skiold
BILDE: Morten Hansen fra Ski- og ballklubben Skiold skal samarbeide med Brandengen skole i prosjektet Aktivt lokalsamfunn.

Aktivt lokalsamfunn og nytt skolebygg

– Vi i Ski- og ballklubben Skiold skal samarbeide med Brandengen skole i prosjektet Aktivt lokalsamfunn, forteller Morten Hansen, noe han og klubbmedlemmene gleder seg til.

Brandengen flerbrukshall elevrådets Lucas og Julian
BILDE: Elevrådets Lucas og Julian takker ordfører Tore Opdal Hansen og byens politikere, og gleder seg veldig til å ta i bruk flerbrukshallen.

Noe naturligvis også elevene gjør, som har én times fysisk fostring hver dag. Gjerne innbakt i andre fag, som norsk og matematikk.

– Jeg ble rørt, da jeg gikk inn her. Vi har jobbet for dette i 10 år, og flerbrukshallen vil bidra til et enda bedre og aktivt lokalsamfunn, sier rektor Gro Tveten.

Vegg i vegg med flerbrukshallen er det klart for ny graving og bygging. Neste høst vil et 3.000 kvadratmeter stort skolebygg, som skal romme velkomstklasser, 12 klasserom for de yngste elevene og skolefritidsordning (SFO) være klar til bruk.

Så det er på Rundtom det skjer.

Brandengen flerbrukshall innebandy og annen ballek
BILDE: Innebandy er en populær aktivitet. Flerbrukshallen har håndballbanestørrelse, så her er det forskjellige idrettsgreiner som kan gjennomføres.