Flerbrukshallen har håndballstørrelse med tribuneanlegg. Det er to garderober for herrer og to for damer. I tillegg et aktivitetsrom på 60 kvadratmeter i annen etasje.

Brandengenhallen Åskollen skolekorps
BILDE: Åskollen skolekorps spiller opp for å markere offisiell åpning av Brandengenhallen og sommerfest. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Brandengenhallen med tribuneoversikt
BILDE: Fra tribunen har man flott utsikt over aktivitetene i hallen. Her er hallen i ferd med å fylles til den kombinerte åpnings- og sommerfesten 13. juni.

– Brandengen skole er en gammel og ærverdig bygning. Sammen med tvillingskolen på Bragernes, Fjellheim skole, ble Brandengen tatt i bruk i 1914. Det var et staselig bygg den gangen, men hundre års drift gjorde det nødvendig å rehabilitere, oppgradere og utvide bygningsmassen, forteller ordfører Tore Opdal Hansen til en nesten fullsatt hall med elever, lærere og foresatte.

Brandengenhallen ordfører taler
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen forteller at hallen koster 62,8 millioner kroner, men så har det også blitt et flott anlegg og et løft for bydelen.

– Brandengenhallen skal brukes som kroppsøvingsareal for skolen og for aktivitetsskolen. Hallen skal også være tilgjengelig for idretten, musikkorps og andre. Dette blir bydelens storstue med en egen, nedsenkbar scene.

I tillegg til dette er det bygget to klasserom med tilhørende grupperom i annen etasje. De er det behov for inntil utvidelsen av skolen er ferdig. Etter det vil disse rommene kunne tas i bruk til andre aktiviteter, sier ordføreren, og avslutter sin tale med noen faktaopplysninger om hallen:

– Det totale bruksarealet i flerbrukshallen er 2 361 kvadratmeter, og koster 62,8 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader inventar og utstyr.

Rørt rektor

– Jeg er rørt og takknemlig for at vi kan feire sommerfesten her i den nye Brandengenhallen. Dette har vi ventet på i 10 år, og jeg har mast mye. Så en stor takk også til tålmodige elever, lærere og foresatte, sier rektor Gro Tveten, og gleder seg til å samarbeide med blant annet Skiold og BUL

Så tok ordfører og rektor plass midt i salen sammen med undervisningsdirektør, representant fra byggherren og representanter fra foreldreutvalget (FAU). De kunne glede seg over sang og dans fra elevene på alle skoletrinnene, som kom i tur og orden. FAU solgte pølser, kaker, drikke og lodd, og det så ut til alle koste seg i den kombinerte hallåpningen og sommerfesten.

Brandengenhallen med elevene Maja og Eda
BILDE: Maja og Eda i hjertekostyme har et godt tak på regien av åpningsarrangementet, og introduserer det ene fine innslaget etter det andre.
Brandengenhallen med elevoppvisning
BILDE: Alle klassetrinnene hadde hvert sitt underholdningsinnslag.
Brandengenhallen med blomsteroverrekkelse
BILDE: En rørt rektor Gro Tveten i stjernekåpe takker alle som har bidratt til at Brandengenhallen ble en realitet, alt fra ordfører, undervisningsdirektør, byggherre og FAU-representanter.