De tre teamene som skal jobbe fram et konsept for ny bybru og ny gang- og sykkelbru, har nå presentert sine første skisser av nye bruer og helhetlige tanker om hvordan de vil påvirke byen og elvebredden.

Ashley Conn, landskapsarkitekt, presenterte hva de tenker om de nye bruene og hvilken påvirkning de har på byen.
BILDE: Ashley Conn, landskapsarkitekt, presenterte hva de tenker om de nye bruene og hvilken påvirkning de har på byen.

- I dag har Drammen sentrum fem bruer med hver sin stil, hver sin karakter og funksjon. Hva skal merverdien med de nye bruene være? spurte Ashley Conn fra Studio Oslo Landskapsarkitekter.

Han var én av dem som presenterte noen av tankene, ideene og visjonene for ny bybru og ny gang- og sykkelbru under det første arbeidsverkstedet på Union Scene.

- Og sykkelplanen i byen, den gjør at de to bruene vil spille viktige roller for byen, fortsatte han og påpekte at elva en naturlig gave til byen.

Både team 1, med prosjektleder Gaute Mo i spissen, team 2 med Birger Opgård som prosjektleder og Lars Martin Dugstad som prosjektleder for team 3, var opptatt av hvordan de nye bruene skal få en merverdi for byen og hvordan man kan knytte bydelene best mulig sammen for å få en mest mulig helhetlig by, og for å knytte elvebreddene sammen.

  • Team 1: Degree of Freedom/Nuno/Studio Oslo Landskapsarkitekter.
  • Team 2: alt. Arkitektur/EFLA/BEaM/Dronninga, ved prosjektleder Lars Martin Dugstad.
  • Team 3: Degree of Freedom/Saaha/Knight Architects/Asplan Viak, ved prosjektleder Birger Opgård.

LES OGSÅ: Nå starter arbeidet med bybrua.

Elegant og avslappet?

Noen av tankene teamene luftet i fellesskap var å tenke bybrua som et byrom istedenfor en gate. Et sted man ikke bare går forbi, men stopper opp. Kanskje bybrua bør være byens mest opplyste punkt. En av arkitektene antydet at det bør være en elegant, men avslappet bru.

- Det virker veldig spennende. Det er gjort et godt stykke arbeid, sa Tommy Iversen, prosjektleder for bybrua i Drammen kommune, etter at de to første teamene hadde presentert sine ideer tirsdag. 

- De peker på en del ting som er viktig for å lande gode løsninger og gode funksjoner, sa Iversen og fortsatte:
- De har vist noen former på hvordan det kan se ut. Det virker lovende så langt.

Arbeidsgruppene som jobber med bybrua viser skisser av hva de har tenkt.
BILDE: De tre teamene som jobber med bybru og ny gang- og sykkelbru viste noen grove skisser på hvordan d enye bruene kan se ut.

Å lande ei bru

Et viktig element som alle tre gruppene hadde mye fokus på, var hvordan man kan og bør lande en bru. Altså hvor og hvordan brua skal møte selve elvebredden. Hvordan skal den gå i land?

Det er en utfordrende jobb å avgjøre hvor man skal lande en bru fordi det er så mange hensyn å ta. Hvor og hvordan bør den lande for at gående og syklende får best mulig opplevelse og funksjon av brua. Og hvordan påvirker det dynamikken i byen.

Dette og mye mer skal teamene jobbe videre med i arbeidsgruppene. I begynnelsen av april møtes de igjen for å presentere bearbeidede løsninger.

Stor jobb å gjøre

Einar Hagem, arkitekt for Lund Hagem, leder vurderingskomiteen for paralelloppdraget. I tillegg sitter en representant fra Rambøll (som skal kvalitetssikre kostnadene på forslagene som kommer), prosjektleder Tommy Iversen, samt flere fra administrasjonen i Drammen kommune i komiteen som skal følge hele prosessen tett.

De har nå en stor jobb å gjøre for å gi teamene best mulige tilbakemeldinger for det videre arbeidet. 

Tommy Iversen, prosjektleder i Drammen kommune. Har ansvaret for bybrua.
BILDE: Tommy Iversen er prosjektleder for bybrua og ny gang- og sykkelbru. Han var positiv etter første arbeidsverksted på Union scene.

Her kan du følge med på uviklingen av prosjektet.