Det kom inn over 1300 svar og vi er svært fornøyde med at så mange av byens innbyggere har tatt seg tid til å svare på våre bruker- og pårørendeundersøkelser, sier helse- og sosialdirektør Eva Milde, og legger til:

 Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene. Resultatene skal brukes aktivt i videre arbeid med å forbedre helse- og omsorgstjenestene.

Eldreomsorg - hårgreing.
Ei hånd å holde i, og en som hjelper til med daglige gjøremål når man ikke selv klarer det lenger. Her blir en kvinne fin på håret ved hjelp av noen kamstrøk.
Foto: Birgitte Simensen Berg

• Brukerne er alt i alt fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, åtte av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden
• To av tre brukere opplever at tjenestene bidrar til at de mestrer mer selv
• Nærmere ni av 10 brukere oppgir at de trives og føler seg trygge der de bor

Nå foreligger resultater fra bruker- og pårørendeundersøkelsen som du kan lese i sin helhet:

Brukerundersøkelsen 2016.

Pårørendeundersøkelsen 2016