Fra mandag 23. september vil det foregå arbeider i Drammenselva fra båt for å undersøke grunnforholdene i elva. Arbeidet utføres for å kartlegge grunnforholdene i elva ved bybrua.

Dette er undersøkelser som er nødvendige uavhengig om det skal bygges ny bybru eller om nåværende bru skal rehabiliteres.

Det vil ikke være anledning til å fortøye båt i en utstrekning på 50 meter på hver side av bybrua på Bragernes side mens arbeidene pågår nærmest land, fordi båten skal fortøye med både land- og vannfeste.

Arbeidene er estimert til å vare i en til to uker.