Tog på Drammen jernbanestasjon

I begynnelsen av neste uke starter arbeidet med å tette fuge på bybrua over jernbanesporet.

– Dagens fuge er utett, og dette har tidligere forårsaket kortslutning og utkobling av jernbanetrafikken, sier prosjektleder Tommy Iversen i Byprosjekter, og legger til at vann fra snøsmelting gir fuktighet i fugeåpningen.

– Kulda skaper nye isdannelser, som bygger seg på. Nå skal vi hindre at det kommer vann ned i fuga ved blant annet å bytte fugebelgen, sier Iversen.

bybruas underside
For å bytte fugebelg,  må det bare være en fugeåpning. Noe som er kun på vinteren. Derfor foregår utbedringsarbeidet på bybrua i januar.

Fortau og kjørebane åpne

Arbeidene med å utbedre bybrua – erstatte dagens fugebelg og mindre støpearbeid – vil ta cirka tre uker.

– Begge fortauene vil være åpne. Det blir en innsnevring i kjørebanen, men kollektivtrafikken vil passere som normalt. Togtrafikken blir heller ikke berørt av arbeidet, sier prosjektleder Tommy Iversen.

prosjektleder Tommy Iversen byprosjekter
All trafikk går som normalt under utbedringen av bybrua på strømsøsida, sier prosjektleder i Byprosjekter, Tommy Iversen.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg