Nærmere bestemt utenfor Engene 100, på hjørnet av Solbakken og Bragerhagen.

Takket være en gjennomføringsavtale mellom Drammen kommune og Stor Oslo Prosjekt AS er det, i forbindelse med utbygginga av Engene 100-kvartalet, etablert en ny bydelspark på Brakerøya.

Det er en offentlig park med aktivitets-/lekeområde med lekeapparater med fallunderlagt i støpt gummi.
BILDE: Det er en offentlig park med aktivitets-/lekeområde med lekeapparater med fallunderlagt i støpt gummi. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Park for alle

I dette kvartalet var det tidligere en bensinstasjon, men nå huser området leilighetsprosjektet Engene 100. Disse beboerne, omkringliggende naboer og resten av byen kan glede seg over en ny grønn lunge i et tettbebygd strøk på Brakerøya parken er allerede åpen for allmenn benyttelse.

Det er etablert terrengsklie og et amfi i overgang mellom offentlig park og privat oppholdsareal.
BILDE: Det er etablert terrengsklie og et amfi i overgang mellom offentlig park og privat oppholdsareal.

Siden dette er en del av utbyggingsavtalen med Stor Oslo Prosjekt AS har ikke Drammen kommune hatt direkte utgifter til parken:  

  • Parken er på cirka 850 kvadratmeter
  • Det er etablert en allé langs Solbakken med almetrær
  • Det er en offentlig park med aktivitets-/lekeområde med lekeapparater med fallunderlagt i støpt gummi
  • Det er etablert terrengsklie og et amfi i overgang mellom offentlig park og privat oppholdsareal