− Velkommen til overrekkelsen av Drammen bys byggeskikkpris 2017. Årets prisvinner er den 23. i rekken siden oppstarten i 1993. I denne perioden har byen vært preget av stor byggeaktivitet og byutvikling i ordets beste forstand. Folketallet har vokst jevnt i perioden, og det legges til rette for fortsatt vekst i kommende 20-års-periode. Mange større nye bygg er under oppføring i byen, og det er stor aktivitet på planleggingssiden, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og legger til:

− Visjonen for 20 –års-perioden er “Byvekst med kvalitet”. Drammen skal være en vakker og spennende by. Hensikten med byggeskikkprisen er å trekke fram og gi anerkjennelse til fremragende, nye byggverk, som kan tjene som gode eksempler til inspirasjon og læring for framtidige prosjekter. Det er også et uttalt mål at Drammen bys byggeskikkpris skal brukes til å framheve gode eksempler på moderne og nyskapende arkitektur.

byggeskikkprisen ordfører Tore Opdal Hansen taler og overrekker priser
− Drammen ønsker å være en vakker og spennende by. Derfor setter vi krav til kvalitet og omtanke for ressursbruk, understreker ordfører Tore Opdal Hansen i sin tale i forbindelse med utdeling av byens byggeskikkpris 11. mai i rådhusets storstue. Vinnerne mottar plakett og diplom for sin innsats.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg


I år hadde juryen åtte gode kandidater til vurdering. Det har av og til vært oppe som tema at det gjennomgående er få kandidater til byggeskikkprisen. Til det kan det sies at det bygges mye av god kvalitet i Drammen, men byggeskikkprisen skal henge høyt, og kandidatene til prisen skal peke seg ut med spesielle kvaliteter. Det er derfor naturlig at det vil være et begrenset antall prosjekter som legges fram for juryen til bedømmelse.

Drammen Parks ungdomsparken
Et svært populært aktivitetsområde i Drammen Park - både for små og store barn.

Se fra åpningen av aktivitetsparken.

Drammen bys byggeskikkpris 2017 tildelt aktivitetspark for ungdom

Begrunnelse: I Drammen Park er det skapt et helt nytt og annerledes uteområde i byen, og etablert en inkluderende og tilgjengelig møteplass for en aldersgruppe som sjeldent blir tilgodesett gode offentlige rom. Parken har en god beliggenhet i sentrum, og synliggjør seg ved fargerike materialer og tydelig formspråk. Det nye byrommet er godt integrert i byen rundt, og skaper en forside der det tidligere var bakside. Den løfter nærområdet i det bevaringsverdige trehusmiljøet, og skaper en hyggelig forbindelse mot bysentrum. Parken legger til rette for en rekke nye aktiviteter i byen, og komplementerer lekeplassen for de yngre barna like ved. Med skatebowls, tuftepark, fotballbane, trampoliner, husker, zipline og klatrestativer danner parken et sjeldent rikt tilbud for ungdom på tvers av alder og kultur. Parken har allerede blitt en attraksjon langt ut over byens grenser, med yrende liv og besøkende langveisfra. Drammen Park har nå tilbud til folk i alle aldre, og det er lett å se for seg at den vil bli et populært oppholdssted for liten og stor i lang tid fremover.

Landskapsarkitekt/rådgivende ingeniør: Stener Sørensen AS Byggherre: Drammen kommune Utførende: Steen & Lund AS og Betongpark Anlegg AS.

byggeskikkprisen til aktivitetsparken for ungdom
Fornøyde vinnere av byggeskikkprisen 2016 samlet i rådhusets storstue sammen med ordfører Tore Opdal Hansen og juryleder Anna Andrea Vik Aniksdal.

Drammen bys byggeskikkpris hedrende omtale 2017 tildelt Grønland 57, næringsbygg

Begrunnelse: Ombyggingen av Brodahls Gummivarefabrik har på originalt vis forvandlet det gamle industribygget til et levende, kreativt senter midt i byen. Med sine to etasjer skaper bygget et brudd med omgivelsene av høye nybygg. På tross av relativt beskjeden skala rommer bygningskroppen en rekke annerledes aktiviteter, som glassblåseri, musikkscene, café, bar, arbeidsplasser for gründere og idrettsplass på taket. Taket med tennisbanen og amfiet opp mot dette skaper en ny type byrom som trolig vil fungere svært godt når parken nedenfor ferdigstilles.

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS Byggherre: Union Eiendomsutvikling AS Utførende: Strøm Gundersen AS.

byggeskikkpris hederlig omtale Brodahl Representanter fra arkitektgruppen Drammen AS, yggherre Union Eiendomsutvikling AS  og utfører Strøm Gundersen AS sammen med ordfører og juryleder.

Hedrende omtale 2017 tildelt Øvre Storgate 42, forretning

Renoveringen og transformasjonen av Øvre Storgate 42 har blitt utført på forbilledlig vis. I den eldre delen av bygget har konstruksjon, historie og detaljer blitt elegant hentet frem og eksponert med detaljer langt utover det man kunne forvente av et forretningslokale. Bygget preges i dag av gjennomgående god materialbruk og spennende løsninger.

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS Byggherre: Øvre Storgate 42 AS Utførende: POB Entreprenør AS.

byggeskikkprisen hederlig omtale Skarra
Representanter fra Arkitektgruppen Drammen AS, byggherre Øvre Storgate 42 AS og  utfører POB Entreprenør AS sammen med ordfører Tore Opdal Hansen og juryleder Anna Andrea Vik Aniksdal.