Arkitekt for Øvre Sund Studenterboliger, Strømsgata 4 og 10, er Code Arkitektur, landskapsarkitekt bar bakke landskapsarkitekter as, byggherre Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og utfører Veidekke Entreprenør AS.

 

Studentboliger i landskapet
BILDE: I Strømsgata har to karaktersterke bygg inntatt nabolaget, og skapt lokalt engasjement rundt nybygg i Drammen. Øvre Sund Studentboliger har klart særpreg, og modig fargebruk. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Juryens begrunnelse

I Strømsgata har to karaktersterke bygg inntatt nabolaget, og skapt lokalt engasjement rundt nybygg i Drammen. Øvre Sund Studentboliger har klart særpreg, og modig fargebruk. De både utfordrer og tilpasser seg sine omgivelser. De friske fargene er balansert med en begrenset materialpalett og en stram detaljering. Foruten fasadeplater i grønt og blått er utsiden delvis kledd i ubehandlet malmfuru, som med tiden vil få en sølvgrå patina.  

 

juryleder leser byggeskikprisens begrunnelse
BILDE: De nye byggene skaper et markant taktskifte mellom de historiske omgivelsene, villabebyggelsen i vest, og den tyngre bebyggelsen i retning sentrum. Dette er ett av de mange grunnene til at byggeskikkprisen gikk til studenterboligene i Øvre Sund, forteller juryleder Anna Andrea Vik Aniksdal.

På bakkeplan er fellesfunksjoner som kjøkken, fellesvaskeri og sykkelparkering åpnet og eksponert ut mot den kommunale sykkelveien som krysser uteområdet. Studentboligene har over kjeller konstruksjon i massivtre, som er eksponert både i trappeoppganger, fellesarealer og hybler.

På grunn av manglende kapasitet her i landet er alt massivtre produsert i Østerrike, men transport på jernbane fra produksjonsstedet til Drammen vitner om en vilje til å satse på miljøvennlige løsninger i flere ledd av prosjektet.

De nye byggene skaper et markant taktskifte mellom de historiske omgivelsene, villabebyggelsen i vest, og den tyngre bebyggelsen i retning sentrum. Prosjektet fremstår godt løst innenfor begrensede rammer, og har blitt et berikende utropstegn i Drammens samlede bygningsmasse. 

Den ene studenterboligen er i knallgrønt
BILDE: Foruten fasadeplater i grønt og blått er utsiden delvis kledd i ubehandlet malmfuru, som med tiden vil få en sølvgrå patina.

Moderne by aldri ferdigbygd

– Byutvikling er et langsiktig prosjekt, og en moderne by vil aldri være ferdig bygd. Store deler av Drammen fikk sin nåværende form etter omfattende branner for 150 år siden. Dette gir oss perspektiv på at vi ikke bare bygger for vår tid, men også for kommende generasjoner, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og legger til:

– Visjonen for perioden fram til 2036 er “Byvekst med kvalitet”. Drammen skal være en vakker og spennende by. Ett av mange verktøy for å oppnå denne visjonen er byggeskikkprisen, som ble opprettet i 1993. Å gi en pris for byggeskikk betyr et man erkjenner at bebyggelsens kvalitet er med på å avgjøre hva slags inntrykk vi får av en by.

Det er også et uttalt mål at Drammen bys byggeskikkpris skal brukes til å framheve gode eksempler på moderne og nyskapende arkitektur.

Den estetiske dimensjonen av byggeskikk vil gjerne bli alminnelig bedømt etter subjektive vurderinger av hva som er stygt og pent. En prisvinner kåret av en fagjury vil dermed ikke nødvendigvis være ukontroversiell. Noen ganger kan juryens beslutninger skape reaksjon eller kanskje til og med provosere. Men en viktig side ved prisen er også å være en motvekt til likegyldighet.

Byggeskikkprisvinnerne samlet
BILDE: Diplom og plakett til vinnerne av årets byggeskikkpris. Fra venstre Eric Ygård, Jan Holmsen, Tor Olav Haugen, Håvard Kirkebøen, Lena Fløtterud, Elena Sanz, Henning Kaland, Eivind Nygaard, Anna Andrea Vik Aniksdal og ordfører Tore Opdal Hansen.

– Drammen er en fin by, og det har vært morsomt å jobbe her. Å få oppleve tilliten og dedikasjonen fra Studenterskipnaden og det gode samarbeidet med bar bakke landskapsarkitekter as og Veidekke Entreprenør AS. Pluss entusiasmen fra Drammen kommune. Målet var å lage gode møteplasser for studentene, som bor og spiser sammen. Det har vi sett fungerer, og det gleder oss som arkitekter, sier Henning Kaland fra Code Arkitektur, og takker for Drammen bys byggeskikkpris 2018.

Hva er god byggeskikk?

Husbanken definerer byggeskikk som en kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, energi- og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår i den stedlige helhet. Byggeskikk eller arkitektonisk kvalitet kan karakteriseres ut fra tre typer kvaliteter; teknisk kvalitet (blant annet miljø og energi), brukskvalitet (blant annet universell utforming) og estetisk kvalitet.

– Tar vi de riktige valgene nå, kan det vi bygger i dag i beste fall vitne for ettertiden om vår tids omtanke for miljø, byggeskikk og kvalitet. Det er viktigere enn noen gang at vi bygger med omtanke for vår felles framtid, både med hensyn til bruken av ressurser når byggetiltaket blir gjennomført, og driften av byggverket gjennom hele levetiden.

I år hadde juryen sju prosjekter til vurdering. Årets prisvinner er et prosjekt som har ungdom som målgruppe. Bruken av friske farger gjenspeiler det ungdommelige, og dette er avgjort et byggverk man ikke stiller seg likegyldig til, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som med glede overrekker årets byggeskikkpris til Øvre Sund Studenterboliger.

byggeskikkprisen Lena Fløtterud styreleder i Studentskipnaden
BILDE: En stolt og glad styreleder i Studentskipnaden i Sørøst-Norge, Lena Fløtterud, med både diplom og plakett som viser at Øvre Sund Studenterboliger er årets byggeskikkprisvinner. Gratulerer!