Prosjektet består av 19 leiligheter i et nytt bygg og en eksisterende hjørnegård fra 1905 som er rehabilitert og satt i stand til tre moderne leiligheter. Byggene omkranser et felles uterom.

Juryens begrunnelse:

Prosjektet framstår som et eksempel til etterfølgelse for lokale utbyggere på hvordan man kan jobbe med moderne arkitektur i historiske omgivelser.

I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

De to nye byggene er av moderne utrykk, men innehar en rekke klassiske kvaliteter, og både fasade, materialer og detaljer vitner om kvalitet i alle ledd. I bakhagen møter man et rikt bakgårdsmiljø, der den eldre trehusbebyggelsen skaper et solgult bakteppe for det felles uterommet.

Særlig ut mot gaten er prosjektet godt løst. Her kan man gå direkte inn i bygget via flere innskutte innganger, som skaper dybde og liv i fasaden. Vinduene har elegante og langstrakte beslag, som gir vinduene en særegen silhuett, og fasaden framstår rik og harmonisk. De to byggene er utformet over samme lest, men med akkurat tilstrekkelig nyanseforskjeller til at det framstår helhetlig, men fortsatt variert.

Arkitekt er Solli Arkitekter AS, byggherre Pilares Eiendom AS, entreprenør: Consto Øst AS og interiørarkitekt Paulsen og Nilsen.

Gamle bygninger i Prins Oscars gate
BILDE: Kvartalet Prins Oscars gate og Engene før riving og nybygging. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Ankers hage i Nedre Storgate 61
BILDE: Årets vinner av Drammen bys byggeskikkpris, Ankers Hage i Nedre Storgate 61. Fasaden vender også ut mot Prins Oscars gate og Engene.

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

byggeskikkpris utdeling av diplom og plakett
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og juryleder Anna Andrea Vik Aniksdal deler ut diplom og plakett til representanter fra byggherre Pilares Eiendom.
Ankers Hage alle som har bidratt blir premiert
BILDE: Svært fornøyde prisvinnere av årets byggeskikkpris. Representanter fra arkitekt, byggherre, entreprenør og interiørarkitekt - alle gode bidragsytere til prosjektet Ankers Hage.

I tillegg til Ankers Hage var Hans Hansens vei 20, Nedre Storgate 18-20/Ole Steens gate 5-9/Sundgata 7 og Nedre Storgate 19 kandidater til årets byggeskikkpris.

– Det er veldig oppmuntrende og morsomt å motta Drammen bys byggeskikkpris. Det var høy stemning på kontoret, da vi er mange som har vært med å jobbe fram dette prosjektet i Nedre Storgate 61, forteller Arne Finn Solli, og legger til at firmaet fikk hederlig omtale for Solumstrand renseanlegg for 25 år siden.

– Totalt har vi fått fem priser. Slike priser er motiverende, og viser viktigheten av blant annet å tenke kvalitet og hvilken plassering bygget har i det offentlige rom. Ankers Hage er tilpasset eksisterende bebyggelse og mye av hagen er beholdt, sier Solli, som forteller at bygget er oppkalt etter arkitekt Ragnar Anker Nilsen (1896-1986), som bodde i huset som er bevart.

– Jeg håper at Nilsen ville ha satt pris på nybygget. For meg personlig er byggeskikkprisen et fint punktum, da jeg nå avslutter min arkitektkarriere, sier Arne Finn Solli.

byggeskikkprisen ordfører taler
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen mener at ved å gi en byggeskikkpris betyr at man erkjenner at bebyggelsens kvalitet avgjør hva slags inntrykk vi får av en by.

Bygger for framtida

– Mye av bebyggelsen som ble reist etter bybrannen preger fortsatt deler av bybildet. Så vi bygger ikke bare for vår tid, men også for kommende generasjoner, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som har den ære å dele ut byggeskikkprisen sammen med juryleder Anna Andrea Vik Aniksdal.

– I år blir prisen gitt for 25. gang, og de har gått til 25 ulike prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdselsanlegg, parker og grøntanlegg. Disse kan tjene som gode eksempler til inspirasjon og læring for framtidige prosjekter. En viktig side ved prisen er også å være en motvekt til likegyldighet, understreker byens ordfører, og gratulerer Solli Arkitekter AS, Pilares Eiendom AS, Consto Øst AS og Paulsen og Nilsen med Drammen bys byggeskikkpris 2019.