Forslag til vedtak:

  1. ”ATM-utvalget anbefaler følgende forslag til lokalpolitisk sluttbehandling:
    a) Tiltakspakke 4 anbefales med følgende endring; prosjektet Solumstrand-Rundtom utgår og midlene settes av til lavere billettpriser /ytterligere økning av bussfrekvens.
    b) Det anbefales en justert versjon av ”Bommer på dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen” hvor flere bynære områder omfattes av bom.
  2. Bomsystem med bommer kun på dagens kommunegrenser skal også inngå i Statens vegvesens kvalitetssikring før lokalpolitisk sluttbehandling.
  3. Vedtak med rapporten ”Forslag til Buskerudbypakke 2”, datert 23. Mars 2018 og tilhørende grunnlagsmateriale oversendes Statens vegvesen 26. mars for kvalitetssikring fram til 21. mai 2018 før lokalpolitisk sluttbehandling i juni 2018.”