Da kan du søke tilskudd fra kommunen.

Vedovner fra før 1998 kan forurense bylufta med opptil 5 ganger så mye svevestøv som en nyere, rentbrennende vedovn. De som velger å bytte ut disse kan søke om tilskudd til å bytte til rentbrennende ovn, varmepumpe, pelletsovn eller annet.

  • Støtten er på maksimum 5000 kroner per boenhet.

Bystyret vedtok i økonomiplan 2018-21 å sette av 1 million kroner i året til ordningen. Målet er å skape bedre luftkvalitet i sentrum av Drammen.