Den store salen i Håndverkeren er full, og flere stoler må hentes inn. Årets eldredag i regi av Eldrerådet i Drammen kommune kunne ikke ønske seg flere besøkende.

Eldredagen ordfører Tore Opdal Hansen taler
BILDE: Tore Opdal Hansen understreker at byens eldre er eksperter på seg selv, og forteller at planleggingen av fremtidens eldretilbud startet i går. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Relasjoner og aktiviteter

− Planlegging av fremtidens eldretilbud startet i går. Folks helse gir grunnlag for et godt liv, hvor to viktige faktorer for å leve godt er gode relasjoner til andre og meningsfylte aktiviteter i hverdagen, mener ordfører Tore Opdal Hansen, som ønsker velkommen til eldredagen.

− Bomiljøer og aktiviteter i bydelene, som skal bidra til at eldre ikke opplever ensomhet og isolasjon, jobber vi med, og vi tenker kvalitet og kvantitet, sier ordføreren, og nevner fire strategier som skal være førende i dette arbeidet:

  1. Lengst mulig i eget liv (forbyggende hjemmetjenester og velferdsteknologi)
  2. Sjef i eget liv (ekspert på seg selv, som skal være utgangspunkt for tjenestetilbudet)
  3. Trygg og aktiv hverdag (tilrettelegging av bolig, som tilpasses ulike livsfaser. Bygges flere typer boliger tilpasset ulike boformer)
  4. Hjelp når du trenger det (kompetanseheving for ansatte i helse, sosial og omsorg for å lykkes med innovasjon og tjenesteutvikling)

Framtidas helseknutepunkt  

− Våre helse- og omsorgsdistrikter utvikles nå til helseknutepunkter, som skal være arena for blant annet forebyggende sosiale aktiviteter, base for hjemmetjenester, forebyggende helseteam for eldre, livsløpsbolig og livsgledesykehjem, forteller ordføreren, og legger til at helseknutepunktene skal samarbeide med frivillige, skoler, barnehager og andre.

− Drammen kommune ønsker å legge til rette for arenaer, hvor folk i alle aldre kan møtes og delta på aktiviteter og være på ett sted, der eldre og yngre kan utfolde seg og ha glede av hverandre. Jeg er sikker på at vi lykkes dersom vi lytter til hverandre og bidrar så godt vi kan alle sammen, avslutter byens ordfører Tore Opdal Hansen.

Eldredagen ordfører med foredragsholdere
Ordfører Tore Opdal Hansen sammen med leder av Eldrerådet, Toril Naper Hauge til venstre, og foredragsholdere Jorunn Haneset og Marit Grepperud Moen fra Forebyggende helseteam for eldre, samt forsker Mette Tøien.

Varme, verdighet og varhet

Forebyggende helseteam for eldre fyller i år 20 år, og Jorunn Haneset og Marit Grepperud Moen representerer teamets totalt ni personer på eldredagen:

− Vi arbeider med de friske eldre hjemme hos hver enkelt, og vi ønsker å vise at vi er her når du trenger oss. Det er et gratis og uforpliktende tilbud, sier helseteamets representanter, som forteller at de ønsker i sitt arbeid å formidle varme, verdighet og varhet.

Forebyggende helseteam for eldre arrangerer Lyst på livet, Senior 75-konferansen og Takk bare bra. Sistnevnte er et kurstilbud for å forebygge og mestre nedstemthet. Haneset og Moen oppfordrer alle byens eldre til å delta i aktivitetene.

Eldredagen med forsker Mette Tøien
BILDE: Forsker Mette Tøien fra Universitetet i Sør-øst Norge delte sine erfaringer fra langtidsoppfølging med helsefremmende- og forebyggende hjemmebesøk med erfaringer fra Drammen kommunes Forebyggende helseteam for eldre.

Forsker Mette Tøien fra Universitetet i Sør-øst Norge presenterer sin forskningsrapport om Forebyggende helseteams arbeid i Drammen:

  • Tjenesten er verdsatt og et stort flertall er svært tilfreds med tjenesten
  • God dialog. Trygt og tillitsfullt at de samme personene kommer hver gang. Da er det lettere å være åpen og be om hjelp
  • Hensikten var delvis uklar og man ønsker å kunne forberede seg til besøket
  • Ønsker å være trygg og ha det godt, samt å være noen med et ønsket selvbilde og føle seg verdifull
  • Jo eldre, dess mer bidrar tjenesten til trygghet
  • Opprette evnen til å leve uavhengig og trives i eget hjem på tross av aldersrelaterte forandringer

 

Eldredagen med Torun, Anne Grethe og Erik
BILDE: Anne Grethe Jensen (75), Torun Tangen (79) og Erik Moen (82) hadde lest invitasjonen til eldredagen i avisa. De er fornøyde med dagens program, og synes alltid det er nyttig å lære litt mer om hva som rører seg i Drammen. Damene kan anbefale andre eldre til å delta på alle de fine arrangementene på bo- og servicesentrene rundt omkring i byen. Nå er det pauseinnslag med snitter, bløtkake og kaffe.

Etter all åndelig føde, er det tid for kaffe, snitter og bløtkake. Og det blir ikke ei smule igjen, etter at alle har forsynt seg. Det viser at byens seniorer har appetitt – og lyst på livet.

Eldredagen med Knut Harald Sommerfeldt
BILDE: Knut Harald Sommerfeldt gleder med sin "tryllekonsert". Sine fingerferdigheter viser han både på fiolin, fele og som tryllekunstner.


Se film, hvor Knut Harald Sommerfeldt spiller Fanitullen. Han underholder på eldredagen med sin sprudlende “tryllekonsert”.