I alt 31 møter mellom politikere og brukere av kommunens tjenester blir arrangert i mars og april.

Er du fornøyd?

De folkevalgte ønsker å ha god kontakt med innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester. Dialogmøtene gir politikerne anledning til å snakke med virksomhetens brukere.

Her kan man komme med synspunkter og stille spørsmål – en uformell samtale med likeverdige samtalepartnere av brukere, virksomhetens ledelse, politikere og ansatte.

Dialogmøtet gir mulighet til å avklare hvilke forventninger kommunen og brukerne har til hverandre, noe som igjen gir viktige innspill til utvikling av kommunens tjenester.

Innbyggermedvirkning

Kunnskap om kommunens tjenester og brukernes forventninger får bystyrerepresentantene gjennom innspill og synspunkter fra ulike brukergrupper. Derfor er dialogmøter så viktige. I 2018 er det 16. året at slike møter blir avholdt. Årets møter skal gi bakgrunnsinformasjon for planlegging og budsjettering av tjenestetilbudet i prosessen med økonomiplanen 2019-2022.

Det skrives referat fra alle dialogmøtene, som legges på politikerportalen under fanen Innbyggermedvirkning.

Formannskapet tilrettelegger

Etter at formannskapets rolle som driftsstyre ble tydeliggjort i 2014, holder formannskapet dialogmøter med Byutvikling fordelt på Byplan og Byprosjekter, samt Vei og Vann og avløp.

Formannskapet utpeker politikere som har ansvaret for avvikling av dialogmøtene, fordeler de ulike dialogmøtene blant politikere, samt lager møteplan.

Ordning siden 2002

Våren 2002 ble det første dialogmøte gjennomført. Da møttes bystyrekomiteens medlemmer og brukere av kommunens tjenester hverandre for å sikre politisk bredde i kontakten med kommunens tjenesteapparat.