Kommunen arbeider med å stoppe forurensingen etter at 200-300 liter diesel er rent ut.

Det har vært et utslipp fra en lastebil ved Esso-stasjonen i Kobbervikdalen. 110-sentralen opplyser om at det dreier seg om 200-300 liter med diesel.

Dieselen har rent ned i et privat sluk som er henger sammen med det kommunale nettet.

Leirelva

Denne delen av det kommunale nettet har utløp i Leirelva, som renner ut Drammenselva ved Rundtom.

  • Kommunen jobber med å stoppe forurensningen før den når utløpet i Drammensela.

Kan være lukt

Det kan oppleves diesellukt i området Kobbervikdalen og Rundtom.