Digitale løsninger er en del av morgen- dagens omsorg og velferd. Det handler om å tenke annerledes og om å tenke nytt.

Digitale løsninger skal bidra til å skape trygghet, forutsigbarhet, mestring og aktivitet hos innbyggerne. Det er virke­midler som gjør hverdagen enklere både for innbyggerne og de ansatte i Drammen kommune.

I helse, sosial og omsorg i Drammen kommune er det vedtatt en digitaliserings strategi. I 2018 skal det jobbes videre med å ta i bruk flere digitale løsninger.

Elektronisk legemiddelhåndtering

I løpet av 2018 skal det være installert elektroniske medisinskap og traller ved alle sykehjemmene i kommunen.

Slike medisinskap og traller er en tryggere, sikrere og mer effektiv måte å dele ut medisiner på.

– Dette vil være en gevinst både for beboer, pårørende og helse-, sosial og omsorgstjenestene, sier Ole Lindseth, prosjektleder for velferdsteknologi i Drammen kommune.

Elektronisk legemiddelhåndtering vil sørge for god dokumentasjon, det vil
sikre at riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet. For pårørende er gevinsten en større følelse av kontroll og trygghet.

– For helsepersonell vil det gi økt trygghet ved legemiddelhåndtering, gi god og pålitelig dokumentasjon. Det vil være tidsbesparende og det vil forebygge misbruk og redusere muligheten for å gjøre feil, sier Lindseth.

Flere effekter

En annen digital løsning som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne er elektroniske multidosedispensere. Dette er et apparat som leverer ut riktig medisindose til rett tid.

Denne løsningen kan benyttes hos de av innbyggeren som har multidose. Det er doser som hjemmetjenesten tidligere har levert ut. Apparatet er programmert slik at dersom medisinen ikke blir tatt innen en viss tid, blir hjemmetjenesten varslet.  Det gir både mottaker, pårørende og kommunen verdifulle effekter.

Multidosedispenser er en trygg og effektiv måte å dele ut medisiner.
BILDE: En multidosedispenser er et apparat som leverer ut riktig medisindose til rett tid.

Elektroniske multidosedispensere er et hjelpemiddel som vil bli en sentral del av den nye hverdagen i helse­ og omsorgssektoren i Norge. Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram oppmuntrer og anbefaler kommunene å ta det i bruk.

– Mottakeren blir mer selvstendig og kan lettere styre sin egen hverdag. Apparatet gjør det også mulig for sykepleiere og pårørende å følge opp medisinering på avstand, sier Ole Lindseth.

For hjemmetjenesten vil dette bety mer kvalitetstid til den enkelte bruker og redusert arbeidspress på morgener.
– Teknologien (IT) har ingen verdi i seg selv. Gevinster kommer i form av effektiv bruk av teknologi. Gevinstene kommer når teknologien lar folk gjøre ting på nye måter, sier Ole Lindseth.

Pasientvarsling

En tredje digital løsning som tas i bruk, er et nytt pasientvarslingssystem på sykehjemmene. Målet er en tryggere og sikrere hverdag for beboere, medarbeidere og pårørende. Først ut i løypa er sykehjemmene ved Marienlyst og Fjell helse­ og omsorgsdistrikt.

– Beboerne vil ha et armbånd som sender varsel direkte til telefonen til medarbeiderne. Dette gir beboerne større bevegelsesfrihet, forklarer Kari Johanne Tønnesen ved Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt.

Sensorer vil også gi beskjed dersom en beboer for eksempel har falt på gulvet inne på rommet sitt. Alarmen sender da signaler til medarbeidernes telefon. Livskvaliteten til beboerne vil øke ved at de raskere vil få hjelp uten at de må be om det selv.

– Dette vil også bidra til å frigjøre tid til for nattevaktene og gi dem mulighet til å være tilstede for alvorlig syke og de som ikke sover særlig om natten. De som trenger en samtalepartner. Tønnesen er begeistret for det nye varslingssystemet som gir mange muligheter til en bedre hverdag for beboere og ansatte.

 Her kan du se alle filmene om økonomiplanen.

Her kan du lese mer om økonomiplanen: