Fagdagen Digitalisering og tjenesteinnovasjon, hvor temaet var avstandsoppfølging og samhandling, samlet rundt 220 deltakere fra de fleste kommunene i fylket på Union Scene 11. april.

Fagdagen gav en fin anledning for medarbeidere fra både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste som, i tillegg til foredrag og workshops, fikk møte representanter fra det digitale markedet og bli bedre kjent med deres produkter.

Cecilie B. Løken teknologidirektør Vestre Viken foredrar
BILDE: Cecilie B. Løken, teknologidirektør i Vestre Viken, forteller at de arbeider kontinuerlig med andre sykehus for å finne smarte, teknologiske løsninger for å forenkle og standardisere helsetjenestene. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Forenkle og standardisere

– Fremdeles er det mange ting på sykehuset som kan oppleves litt gammeldags med mye papir, selv om vi var tidlig ute med teknologiske løsninger, sier teknologidirektør i Vestre Viken, Cecilie B. Løken.

– Vi ønsker å forenkle og standardisere, og samarbeider med sykehus, kommuner med flere om smarte, teknologiske løsninger. Helsetjenesten ønsker å være nærmest mulig pasienten, sier Løken, og nevner et par eksempler hvor teknologien har gjort tjenesten bedre og enklere:

– Kommunikasjonen knyttet til CT-bilder fra Ål sjukestugu til Ringerike sykehus gjør at tjenesten kan fjernstyres. Også epilepsi- og demenspasienter kan få avstandsoppfølging via nett på en god måte.

Digitalisering med psykolog Gaute Godager som snakker om spillteknologi
BILDE: Dataspill er stimulerende, sosialiserende og simulerende. Spillteknologien må få større aksept, mener psykolog Gaute Godager.

Spillifisering som motivasjon

Psykolog Gaute Godager snakket om motivasjon for å ta i bruk teknologi, hvor spill kan være svært positivt i dette arbeidet..

– Alt kan trenes gjennom spill. De fleste av oss vil lære, men ikke bli undervist. Her har spill et fortrinn, sier Godager, og forteller at for å bli god til å danse, må man øve, gjøre det i praksis og ikke bare lese om dansen. Med praktisk øving av dansetrinnene lagres dette i den motoriske delen av hjernen.

– Spill i dag er bedre enn tidligere. De er ofte kreative og kan løse utfordringer. Noen spill er også morsomst når de spilles sammen med andre, ja, de er stimulerende, sosialiserende og simulerende. Via spill kan man simulere en kritisk situasjon, sier Godager, og viser en informasjonsfilm fra sykehushverdagen.

– Dette er en film som brukes som et opplæringstiltak, og er et relevant og realistisk spill. Da dette er spillopplæring er det ikke kritisk å gjøre feil, og man kan spille om og om igjen. Spill kan også være fint hvis en “kjedelig” oppgave må læres, avslutter psykolog Gaute Godager, som mener spill må få mer aksept som et nyttig teknologisk verktøy.

Innledningen om bruk av spillteknologi ved opplæring ga inspirasjon til mange refleksjoner som kom tilbake i workshops.

Presentasjonene ut over dagen handlet om ulike muligheter og erfaringer med bruk av video for å lette samhandling mellom pasienten og helsepersonell og helsepersonell i mellom. Som avstandsoppfølging og smertebehandling, pårørendeperspektivet og personvern.

Digitalisering demostrasjon av teknologiske nyvinninger
BILDE: Fagdagen gav en fin anledning til å møte representanter fra det digitale markedet og bli bedre kjent med deres produkter.

Temaer i workshopene:

  • Skulle ønske jeg hadde...
  • Hvilke løsninger/teknologi har vi innen mitt fagområde om fem år?
  • Utfordringer ved å ta i bruk teknologi i vår tjeneste?
  • Hvordan kan dette jobbes videre med?

Innspillene fra workshopene kunne deles inn i tre hovedtemaer:

  • Avstandsoppfølging     
  • Kompetanseheving/utvikling/trening/simulering     
  • Fokus på barn og unge.

Ideene som kom fram blir bearbeidet videre med tanke på å søke midler til prosjekter for tjenesteutvikling og/eller forskning.