Ni finalister kjemper om årets frivillighetspris. 5. desember kåres det en vinner i storstua på rådhuset i Drammen. Her er kandidatene:

Tavle med bilder og tekst av alle de nominerte til frivillighetsprisen
BILDE: Alle de nominerte til frivillighetsprisen 2019.

Ung Leder:

Ung Leder er en frivillig organisasjon som har vært med på å skape en arena for ungdom under Drammens største festival uke. De har skapt et trygt og fritt arrangement på Elvevill under Elvefestivalen.
En unge gjengen har brukt utallige timer av sin fritid igjennom et helt år for å sørge for å kunne gi unge et godt og spennende arrangement. Et arrangement der unge kan lære seg å ha det gøy uten rus. De har vært den usynlige gjengen bak Elvevill og har aldri krevd masse kreditering. Under selve arrangementet stod ungdommene på i 14 timer, for at andre skulle kunne ha en god opplevelse.

Et bilde av en person som rydder paller forran store bokstaver som stavre Elvevill.
BILDE: Engasjert ungdom er nominert for sin innsats for andre unge.

Rett fram opplevelser:

Rett Fram Opplevelser er en frivillig organisasjon som jobber for barn og unge som av en eller annen grunn holdes utenfor det sosiale fellesskapet som vi andre ser på som en selvfølge.
I løpet av 10 sommeruker tilbyr de dagsturer med båt for barn med familier. De kan bade, spise, leke og kose seg. Organisasjonen arrangerer også bursdager med mat, kake og tilbehør til barn som ellers ikke ville fått en feiring. På 17.mai inviterer de barn og familier på pølser, is og brus i sine lokaler og gjennom store deler av desember inviterer de til «julaften» med mat og pakker for familier. Men for å klare dette er de prisgitt donasjoner, støtte og frivillige.

Frivillige fra rett fram opplevelser på 17.mai
BILDE: Frivillige fra Rett Fram opplevelser på 17. mai-arrangement..

Drammen røde kors v/Fellesverket og hjelpekorpset:

Fellesverket på Strømsø er et aktivitetshus for barn og ungdom i Drammensområdet. Det er et sted der ungdom møtes og kan oppleve et godt fellesskap. De unge styrer i stor grad innholdet selv med hjelp fra de frivillige. «Hos oss kan ungdom få hjelp med skolearbeid og hjemmelekser, henge med ungdom og voksne, spille musikk, spill og mye mer. Uten de frivillige kunne ikke alle disse ungdommene møttes her mange ganger i uken.

En selfie av fire av de frivillige ved Felleseverket
BILDE: Noen av de frivillige på fellesverket, sammen med dagig leder Dipali Gosain (foran).

Hjelpekorpset i Drammen gjør en utrolig viktig jobb for lokalsamfunnet. De har førstehjelpsvakter ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender og skiutfartssteder. Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er blitt skadet. I Drammen er det heldigvis en primus motor i Andreas Ottesen Nørbech, som sørger for at hjelpekorpset fortsatt består.

Bildet viser fem personer i hjelpekorpset som poserer foran en snøscooter.
Bilde: Hjelpekorset er ute både sommer og vinter.

Drammen Barne- og Ungdomsteater:

Drammen Barne- og Ungdomsteater ble stiftet av foreldre i 1998 og har siden blitt drevet på frivillig basis. Det er frivillige i de aller fleste ledd, fra leder og styret, til alle de som jobber med kostymer, kulisser, rekvisitter, utstyr, scenearbeid, salg av billetter og organisering. Det leies kun inn profesjonelle regissører og instruktører for å gi barna økt læring og kompetanse. Barna øver hele året, og foreldre jobber hele året. Siden 1998 er det anslått at de har brukt 40.000 timer på frivillig innsats for at barn- og ungdom skal få drive med teater Drammen Barne- og Ungdomsteater.

Foreldre syr og lager kostymer for Drammen Barne- og ungdomsteater
BILDE: Frivillige foreldre syr og lager kostymer for Drammen Barne- og Ungdomsteater.

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter:

Tamilsk kultursenter er en forening som jobber for å være en brobygger og en forening som jobber med integrering i lokalsamfunnet. De har samarbeidet med en rekke instanser, organisasjoner og enkeltpersoner, eksempelvis Drammen Interkultur, Fjell frivillighetssentral, Gulskogens venner, Drammen sacred Music Festival, Åssiden kirke og mange flere. Gjennom de 17 årene de har eksistert har de utviklet gode samarbeidsevner og bemerket seg både i og utenfor Drammens grenser.

Styret i tamilsk kultursenter
BILDE: Frivillige i tamilsk kultursenter.

Runar Jakobsen:

Runar Jakobsen er speiderlederen som gjennom 60 år dag etter dag har tatt med seg barn og unge ut. Mannen med det store hjertet er også en motor og et "nav" i frivilligheten i Drammen gjennom årtier. Dette i tillegg til det ordinære speiderarbeidet i KFUK-KFUM Speidergruppe Åssiden, og styrearbeidet i Drammen Friluftsforum og i menigheten. Han tar gjerne med seg eldre på tur i friluft, han jobber for funksjonshemmede og han er stadig å se i Kirkens Bymisjon med mat og gaver til dem.

POrtrett av speiderleder Runar Jakobsen
BILDE: Speiderleder Runar Jakobsen har bidratt for barn og unge i over 60 år.

Bjørn Meldgaard:

Bjørn Meldgaard er Elvefestivalens alfa og omega. Han er den første som kommer og siste som går. Dette er en mann som tar seg ferie for å jobbe som frivillig, slik at innbyggerne i Drammen kommune kan nyte festivalen. Og når festivalen og konsertene er i gang på scenen så hjelper Bjørn fortsatt til. Han er et arbeidsjern og gir seg aldri før jobben. Bjørn er en person som bare sprer godt humør videre og får alle rundt seg til å le. Og har han ferie til gode jobber han for skisprinten i Drammen, Kongsberg jazzfestival og andre festivaler.

Portrett av Bjørn Meldgaard på gamle kirkeplass
BILDE: Bjørn Melgaard er elvefestivalens mest trofaste frivillige.

Jasmin kvinnenettverk:

De frivillige ved Jasmin kvinnenettverk har sørget for at kvinnenettverket er blitt et ressurssenter. De er i dag en bevegelse med ny tankemåte. Fokuset er kvinnen som ressurs, med tilbud som styrker kvinners muligheter til selvutvikling og deltakelse i samfunnet. Jasmin jobber for å fremme og ivaretar minoritetene sine muligheter for den kulturelle utforming på egne premisser. De har aktiviteter som bidrar sterkt til integrering, norsk trening, arbeidstrening og nettverksbygging. Det jobbes på tvers av kulturbakgrunn og generasjon for å bedre kontakten, dialogen og integrering.

Tre frivllige kvinner hos Jasmin kvinnenettverk
BILDE: Tre av kvinnene på Jasmin kvinnenettverk på Strømsø.

Petter Hagen:

Petter Hagen har vært en korpsmann hele livet. Da han selv vokste ut av korpset på Åskollen, gikk han inn i styret og hadde rollen som materialforvalter i nesten 20 år. Rundt 2006 om han til Øren skolekorps. Ved første mulige valg ble han valgt inn i styret som materialforvalter, en rolle han fortsatt har. Han har arrangert korpsturer, båret trommesett og kofferter med notestativer i inn- og utland. Petter har vært på utallige korpsøvelser onsdag etter onsdag på Øren Skole, skrudd på enormt mange instrumenter og ikke minst alltid vært der for generasjoner av korpsunger. Han er en av dem som får korpsnorge til å gå rundt, som bidrar til musikkglede og -kunnskap som barna tar med seg videre.

Portrett av Petter Hagen
BILDE: Petter Hagen er ildsjelen i Øren skolekorps.