Juryen ønsker forslag til gode kandidater blant prosjekter som er ferdigstilt i løpet av 2017.

Aktivitetsparken for ungdom vant byggeskikkprisen for 2017
BILDE: Aktivitetsparken for ungdom vant byggeskikkprisen for 2017

Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav til miljø og universell utforming. Ved bedømmelsen legges det vekt på fornyelse og utvikling av byggeskikken. Prisen er i utgangspunktet ikke tenkt som en bevaringspris.

Frist for å levere forslag:

1. februar 2018. Alle kan levere forslag.

Forslag leveres skriftlig, merket «Byggeskikkprisen 2018», i brev til Drammen kommune, byplan, Engene 1, 3008 Drammen eller som e-post til kommunepost@drmk.no.

Legg gjerne ved foto eller tegninger av forslaget. Prisen vil bli overrakt i løpet av første halvår 2018.