Nye nettsider gir et bedre digitalt tilbud.

HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen
- Vi har spurt brukerne hva de trenger på nett og vi har testet ulike løsninger på brukere. Resultatet er en web som skal gjøre drammenserne mer selvhjulpne på nett, sier  HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen.

Selv om den største jobben er gjort før lansering, er ikke 1. desember en avslutning for arbeidet med fornyet nettilbud.

- Vi ser på det som et startskudd for et mer systematisk arbeid med utvikling av nettsidene til Drammen kommune, sier Aas Olsen.

Tjenester

Fokuset for det nye nettstedet er tjenestene kommunen tilbyr. Ifølge HR- og utviklingsdirektøren er det de kommunale tjenestene som er viktigst for brukerne av nettstedet. Derfor fokuserer den nye weben på tjenester, snarere enn organisasjonsinformasjon og nyheter.

Sidene er også utformet for å gi bedre hjelp.

- Vi vet at brukerne våre trenger hjelp til helt konkrete oppgaver når de oppsøker nettsidene våre. Derfor har vi prøvd å tilrettelegge slik at brukerne skal få den hjelpen de trenger på nett for å løse oppgavene sine.

På tvers av kommuner

Drammen kommune tar i bruk tilnærmet samme nettløsning som Oslo kommune, Asker kommune, Bærum kommune og Nedre Eiker kommune. Dette åpner for nettsamarbeid på tvers av kommuner og muligheter for besparelser i videreutviklingen av løsningen.